Arddangosfeydd Ionawr 2020

Croesawir chwi i agoriad arddangosfa gyntaf 2020 am 2yh ar Ionawr 26ain.

Gwaith newydd gan

Stephen John Owen: Gwastraff Da o Amser / Time Well Wasted

teska - Therese Urbanska

Rachel Stewart: I'r wawr ac ymlaen at yfory / Into the dawn and on to tomorrow

Deirdre McKenna & Marged Pendrell: ‘Ynysoedd/Oileain’

Archie Miles:Coed Treftadaeth Cymru / Heritage Trees of Wales, gyda sgwrs ddarluniol gn Archie Miles ar Fawrth 8ed am 2yh (rhowch wybod os am fod yn bresennol os gwelwch yn dda). £5 gyda phaned i ddilyn.

Bydd yr arddangosfeydd ymlaen tan Mawrth 22ain, 2020