Ganwyd Stephen John Owen yn 1959 yng Nghernarfon. Yn artist hunan ddysgedig cafodd William Selwyn, ei athro celf ddylanwad mawr arno ac er iddo ddilyn gyrfaoedd eraill yn union wedi gadael ysgol parhaodd arlunio yn bwysig iddo ac erbyn heddiw mae Stephen ei hun yn cynnal gwersi a gweithdai gan rannu ei wybodaeth a'i sgiliau yntau gydag eraill. Mae ei waith poblogaidd, sy'n adnabyddus i lawer, ac mewn casgliadau preifat ar draws y wlad.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Y Fron

Y Fron

£ 350

33x33cm - Olew

Enlli

Enlli

Sold

33x33cm - Olew

Hen Gŵt, Drws Y Coed

Hen Gŵt, Drws Y Coed

£ 350

33x33cm - Olew

Aberdaron

Aberdaron

Sold

33x33cm - Olew

Creigiau, Cwyfan

Creigiau, Cwyfan

£ 600

Olew

Storm y Gaeaf, Abersoch

Storm y Gaeaf, Abersoch

£ 1250

Olew

Cae Cyd

Cae Cyd

£ 600

Olew

Betws Garmon

Betws Garmon

Sold

Olew