Ganwyd Stephen John Owen yn 1959 yng Nghernarfon. Yn artist hunan ddysgedig cafodd William Selwyn, ei athro celf ddylanwad mawr arno ac er iddo ddilyn gyrfaoedd eraill yn union wedi gadael ysgol parhaodd arlunio yn bwysig iddo ac erbyn heddiw mae Stephen ei hun yn cynnal gwersi a gweithdai gan rannu ei wybodaeth a'i sgiliau yntau gydag eraill. Mae ei waith poblogaidd, sy'n adnabyddus i lawer, ac mewn casgliadau preifat ar draws y wlad.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Old Farm, Botwnnog

Old Farm, Botwnnog

Gwerthwyd

Oil

Penrhyn glas a morfa

Penrhyn glas a morfa

Gwerthwyd

olew

Creigiau Aberdaron

Creigiau Aberdaron

£ 450

olew

Hen gapel ym Mhistyll

Hen gapel ym Mhistyll

£ 425

olew

Enlli

Enlli

Gwerthwyd

33x33cm - Olew

Hen Gŵt, Drws Y Coed

Hen Gŵt, Drws Y Coed

Gwerthwyd

33x33cm - Olew

Aberdaron

Aberdaron

Gwerthwyd

33x33cm - Olew

Creigiau, Cwyfan

Creigiau, Cwyfan

£ 600

Olew

Storm y Gaeaf, Abersoch

Storm y Gaeaf, Abersoch

£ 1250

Olew

Cae Cyd

Cae Cyd

£ 600

Olew

Betws Garmon

Betws Garmon

Gwerthwyd

Olew