O ardd y Plas mae golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri a Bae Ceredigion

Nepell o’r safle mae traeth Llanbedrog, sydd dan reolaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Gyda’r Oriel hefyd yn gyswllt i’r Llwybr Cerdded Arfordirol does dim syndod fod y llety hwn yn boblogaidd iawn gyda theuluoedd a grwpiau. Lleolir yr uned hunan ddarpar 4* tu cefn i’r Oriel. Ymholwch am ddyddiadau sydd ar gael a phrisiau trwy gysylltu â :-

Dioni ar 01341 247 200 www.dioni.co.uk neu

Best of Wales 01650 511101

Clean, well equipped, nicely furnished, in beautiful grounds, nice cafe, near the beach, good walks within the grounds, lots of nice places to visit within easy reach we had a great family holiday Thank you.

Mrs F, 24 June 2023


Lleoliad perffaith i gael y teulu at eu gilydd. Digonedd o le, ardal prydferth a digonedd i gadw pawb yn hapus o'r ieuengaf 9 i'r hynaf 79.

MIKE ETHERINGTON Mai 3, 2016

DSC2913