O ardd y Plas mae golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri a Bae Ceredigion

Nepell o’r safle mae traeth Llanbedrog, sydd dan reolaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Gyda’r Oriel hefyd yn gyswllt i’r Llwybr Cerdded Arfordirol does dim syndod fod y llety hwn yn boblogaidd iawn gyda theuluoedd a grwpiau. Lleolir yr uned hunan ddarpar 4* tu cefn i’r Oriel. Ymholwch am ddyddiadau sydd ar gael a phrisiau trwy gysylltu â :-

Dioni ar 01341 247 200 www.dioni.co.ukneu

Best of Wales 01650 511101

Lleoliad perffaith i gael y teulu at eu gilydd. Digonedd o le, ardal prydferth a digonedd i gadw pawb yn hapus o'r ieuengaf 9 i'r hynaf 79.

MIKE ETHERINGTON Mai 3, 2016

Imageofplasbygwionllwyd Feb 17