Yng nghanol yr 1990’au sefydlwyd Ymddiriedolaeth Elusennol Annibynnol gan Gyfeillion yr Oriel er mwyn prynu’r Plas. Fe’i prynwyd gyda chymorthdal gan y Loteri Genedlaethol. Yr Ymddiriedolaeth Elusennol honno sy’n rhedeg y Plas heddiw.

F2Tr

Yn 2008, prynwyd y Winllan, sef y goedlan sydd gerllaw’r Plas ac a oedd yn rhan o’r gerddi gwreiddiol. 
Ail agorwyd y llwybrau sydd yn arwain trwy’r Winllan. Daeth y prif lwybr yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru. Datblygwyd maes parcio ac adeiladwyd theatr awyr agored newydd, sydd wedi ei henwi er cof am y diweddar John Andrews, a oedd yn gefnogwr brwd i’r Plas.
Yn 2016 lleolwyd tram a arferai deithio rhwng Pwllheli a Llanbedrog yn y cyfnod rhwng 1897 ac 1927 yn yr ardd. Dyma’r unig dram sydd wedi goroesi ac mae yma ar fenthyg gan Gyngor Tref Pwllheli.