Yng nghanol yr 1990’au sefydlwyd ymddiriedolaeth elusennol annibynnol gan Gyfeillion yr Oriel er mwyn prynu’r Plas. Fe’i prynwyd gyda chymorthdal gan y Loteri Genedlaethol. Yr Ymddiriedolaeth Elusennol honno sy’n rhedeg y Plas heddiw.

Neuadd Melyn 17

Dros y ddwy ddegawd diwethaf o dan arweinyddiaeth y cyn gyfarwyddwr David Jeffreys a'r cyfarwyddwr presennol, Gwyn Jones, mae gweledigaeth a gwaith caled Gwyneth a Dafydd wedi ei ddatblygu ymhellach. Heddiw, mae Plas Glyn-y-Weddw yn llawer mwy na oriel gelf; mae'n ganolfan gelf a threftadaeth o bwysigrwydd cenedlaethol, yn cyfuno celf, natur a diwylliant trwy ystod eang o weithgareddau.

Yn 2008, prynwyd y Winllan, sef y goedlan sydd gerllaw’r Plas ac a oedd yn rhan o’r gerddi gwreiddiol.

Ail agorwyd y llwybrau sydd yn arwain trwy’r Winllan. Daeth y prif lwybr yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru. Datblygwyd maes parcio ac adeiladwyd theatr awyr agored newydd, sydd wedi ei henwi er cof am y diweddar John Andrews, a oedd yn gefnogwr brwd i’r Plas.

Yn 2016 lleolwyd tram a arferai deithio rhwng Pwllheli a Llanbedrog yn y cyfnod rhwng 1897 ac 1927 yn yr ardd. Dyma’r unig dram sydd wedi goroesi ac mae yma ar fenthyg gan Gyngor Tref Pwllheli.

Erbyn heddiw, mae dros 140,000 o bobl yn ymweld â'r Plas yn flynyddol ac mae'n atyniad poblogaidd i bobl leol ynghyd ag ymwelwyr o bob rhan o'r byd.

Mae'r elusen sydd berchen ar y Plas yn derbyn llai na 5% o'r trosiant blynyddol o'r sector gyhoeddus ac mae' ddibynnol iawn ar deyrngarwch cefnogwyr er mwyn goroesi. Os hoffech wybod mwy am y ffyrdd y gallwch helpu cysylltwch a'r cyfarwyddwr, Gwyn Jones gwyn@oriel.org.uk.