Arddangosfeydd Ionawr 2020

Croesawir chwi i agoriad arddangosfa gyntaf 2020 am 2yh ar Ionawr 26ain.

Gwaith newydd gan

Stephen John Owen: Gwastraff Da o Amser / Time Well Wasted

teska - Therese Urbanska

Rachel Stewart: I'r wawr ac ymlaen at yfory / Into the dawn and on to tomorrow

Deirdre McKenna & Marged Pendrell: ‘Ynysoedd/Oileain’

Archie Miles:Coed Treftadaeth Cymru / Heritage Trees of Wales, gyda sgwrs ddarluniol gn Archie Miles ar Fawrth 8ed am 2yh (rhowch wybod os am fod yn bresennol os gwelwch yn dda)

Bydd yr arddangosfeydd ymlaen tan Mawrth 22ain, 2020