Arddangosfa Canmlwyddol Jonah Jones

Arddangosfa Canmlwyddol Jonah Jones

Mae rhaglen arddangosfeydd 2019 ym Mhlas Glyn-y-Weddw wedi dechrau gyda arddangosfa adolygol arbennig i ddathlu bywyd a gwaith yr artist Jonah Jones (cliciwch ar enw'r artist i fynd i'w dudalen)

Arddangosfa dathlu canmlwyddiant geni
Jonah Jones

Teyrnged i fywyd rhyfeddol a gwaith yr artist amryddawn trwy gyfrwng detholiad o'i waith wedi ei fenthyca o gasgliadau cenedlaethol a phreifat ac yn cynrhychioli gwahanol gyfnodau yn ei fywyd, gan gynnwys gwaith dyfrlliw, cerfluniau, caligraffi a gwydr lliw.

&

Cyswllt / Connection:I gyd-fynd a dathliad canmlwyddol Jonah Jones rydym yn falch i arddangos gwaith detholiad o artistiaid sydd a chyswllt i fywyd a gwaith Jonah

Menna Angharad / Chris Bird-Jones / Howard Bowcott / Simon Callery /
Sarina de Majo / Richard Higlett / Aled Prichard-Jones / Claire Langdown /
David Nash / Rob Piercy / Vivienne Rickman Poole / Janet Smith /
Rachel Stewart / Bill Swann / Meic Watts

Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Gwynedd am gefnogaeth gyda'r arddangosfa yma.

Mae’r arddangosfeydd ymlaen hyd Fawrth 17eg

Dymuna Plas Glyn-y-Weddw ddatgan diolch gwresog i bawb fu’n gymorth gyda arddangosfa Jonah Jones, yn arbennig ei deulu sydd wedi bod yn hael iawn gyda’u hamser a’u benthyciadau; i bawb, boed yn sefydliad neu’n unigolyn, am fenthyciadau eraill ac i Bortmeirion am gefnogi cyhoeddiad y gyfrol hardd sy’n cydfynd â’r arddangosfa. Cafwyd cymorth gan Chyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Gwynedd tuag at yr arddangosfa gyfoes gyfochrog â’r rhaglen digwyddiadau.

Darllen mwy
Ruth Gibson - Mapio Llŷn

Ruth Gibson - Mapio Llŷn

Golwg unigryw ar Lŷn drwy glai, carreg a phren

27/01/2019, 2pm

gyda thro a sgwrs o amgylch yr arddangosfa gyda Ruth am 3pm

Mae’r arddangosfa ymlaen hyd 17/03/2019

Darllen mwy
Sautin + Sautin

Sautin + Sautin

Owain Sautin a Lea Sautin

27/01/2019, 2pm

Golwg wahanol ar olygfeydd cyfarwydd ym Mhen Llŷn yng ngweithiau Owain tra daw ysbrydoliaeth Lea o hen chwedlau lleol yn yr arddangosfa ar y cyd gyntaf hon gan y brawd a’r chwaer o Lanbedrog

bydd tro a sgwrs o amgylch yr arddangosfa gyda Owain a Lea am 2.30pm

Mae’r arddangosfa ymlaen hyd 17/03/2019