Jacob Buckland

Jacob Buckland

Jacob Buckland - Tirwedd a Natur

Mae ei arddangosfa unigol yma ym Mhlas Glyn-y-Weddw yn rhedeg o Fai 19eg tan Gorffennaf 14eg 2019.

Yng ngeiriau Jacob:

“Mae fy ngwaith yn adwaith i’r ymdeimladau sy’n cael eu creu a’r hyn y sylwaf arnynt am leoliadau arbennig a chyfnodau gwahanol. Mae tirluniau yn cael eu trawsnewid gan dywydd a thymor, dydd a nos, ac yn apelio yn ysbeidiol at synhwyrau personol.”

Agorir gan Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC am 2 o'r gloch bnawn Sul, Mai 19eg

Light and Water

Light and Water

Goleuni a dwr ydi y thema trawsfwaol arddangosfa tri artist o Sir Gaer sydd wedi derbyn ysbrydoliaeth gan natur a’r byd naturiol, yn enwedig rheadrau gwyllt, adlewyrchiad golau’r haul yn dawnsio ar gwr y dwr, gwymon a chigfrain chwareus

Mae’r tri cyflwyniad yn cynnwys dyfrliwiau gan Jenny Ryrie, ffotograffiaeth a ffilm gan David Heke a serameg gan Liz Ellis. ‘Roedd yr artistiaid yn rhan o’r arddangosfa hynod lwyddianus ‘Petalau a Chrafangau’, oedd yn dathlu 50 o flynyddoedd ers cyhoeddi ‘Owl Service’ gan Alan Garner a gynhaliwyd ym Mhlas Glyn-y-Weddw yn 2018, ac mae’n bleser gwahodd y tri yn ôl gyda’r arddangosfa yma sy’n wledd i’r llygaid ac yn ysgogi trafodaeth.

Cliciwch ar eu henwau isod i weld gwybodaeth am eu harddangosfeydd unigol:

Jenny Ryrie - Goleuni a Dŵr

David Heke - Ar y Trothwy

Liz Ellis – Cysylltiadau Elfennol

Penelope Timmis

Penelope Timmis

Mae arddangosfa Penelope Timmis 'Chwa o Awyr Iach' i'w gweld o Fai 19eg a tan Gorffennaf 14eg, 2019

Rob Piercy

Rob Piercy

Mae arddangosfa unigol Rob Piercy, 'Ein Tirwedd Amrywiol' i'w gweldyma ym Mhlas Glyn-y-Weddw o Fai 19eg tan Gorffennaf y 14eg 2019. Mae'r arddangosfa yn cynnwys gwaith olew a dyfrlliw o fynyddoedd a morluniau Cymreig.