Andreas Rüthi       - LLE AR Y BWRDD

Andreas Rüthi - LLE AR Y BWRDD

Mae Andreas Rüthi yn cyflwyno gwaith newydd a ysbrydolwyd gan y casgliad gwych o borslen Abertawe a Nantgarw sydd ym Mhlas Glyn-y-Weddw mewn arddangosfa yn dwyn y teitl Lle Ar y Bwrdd.

Er mwyn archwilio diddordeb Rüthi mewn technegau peintio a gwaith bywyd llonydd ymhellach, fe'i gwahoddwyd i gyd-ddethol arddangosfa o ddarluniau bywyd llonyddo a gellir gweld Trefniannau Bywyd Llonydd ochr yn ochr â'i sioe unigol. Mae'r cyflwyniad yn gyfuniad gwych o waith gan artistiaid o Gymru a thu hwnt.

Sarah Carvell; Lynne Cartlidge; Sacha Craddock; James Guy Eccleston; Lara Davies; Dan Howard-Birt; Des Hughes; Moira Huntly; Lisa Krigel; Kevin Lincoln; Eleri Jones; Jeff McMillan; Wendy Murphy; Claire Langdown; Phil Nicol; Robert Pitwell; Lea Sautin; Helen Sear; Emrys Williams; Clare Woods. Gweld yr arddangosfa.

 

Darllen mwy
Aled Prichard-Jones - Golygfeydd Eryri

Aled Prichard-Jones - Golygfeydd Eryri

'Golygfeydd Eryri’  ydi testun arddangosfa o waith newydd gan Aled Prichard- Jones sy’n cynnwys paentiadau olew dramatig o fynyddoedd, llynnoedd ac afonydd ochr yn ochr a gwaith pastel o flodau lliwgar.   Wedi ei eni a’i fagu yn ardal Bangor, mae Aled wedi cerdded a dringo mynyddoedd Eryri er pan yn blentyn ac nid yw’n syndod felly fod ei waith wedi ei ysbrydoli gan yr ardal. Mae’n llwyddo i ddal ymdeimlad o le ynghyd ag awyrgylch arbennig Eryri yn ei waith. 

Karl Davies - Y Tirlun Cymreig a Ni

Karl Davies - Y Tirlun Cymreig a Ni

Mae arddangosfa Karl Davies, artist sy’n wreiddiol o Gasnewydd ond nawr yn byw ym  Mhontypridd, sy’n dwyn y teitl  ‘Y Tirlun Cymreig a Ni’  yn cynnwys paentiadau olew ac inc a golch wedi eu hysbrydoli gan gymeriadau a thirluniau De Cymru.  Mae naws draddodiadol i’w waith gan gynnwys delweddau o bobl yn arddel hen grefftau ynghyd a thirluniau gwledig a threfol.