Youtube video

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau

Plas Glyn-y-Weddw

ARTS CENTRE

CROESO I BLAS GLYN-Y-WEDDW

Mae'r ganolfan gelf a threftadaeth unigryw hon wedi' leoli ym mhentref Llanbedrog ym Mhenrhyn Llŷn, Gwynedd. Mae'r plasdy trawiadol yn leoliad perffaith i edmygu gwaith celf gyfoes neu i ddysgu am y teuluoedd fu'n gyfrifol am sefydlu/datblygu y ganolfan dros y ganrif a hanner diwethaf. Cewch yma hefyd lwybrau cerdded ysblennydd trwy 12 acer o erddi a choedlan hynafol ynghyd a theatr awyr agored unigryw a bwyd cartref hynod o flasus yn y caffi. Dewch draw i'n gweld tro nesa yr ydych yn galw heibio..... 

Newyddion Diweddaraf

Cymerwch gip ar ddigwyddiadau yn y Plas

Raffl Fawr 2018

Raffl Fawr 2018

Mae ticedi Raffl Fawr Cyfeillion y Plas eleni, paentiad olew rhoddedig gan yr artist Di Meltcalfe yn dwyn y teitl Twyni - Abersoch, nawr ar werth yn yr oriel. Bydd y raffl yn cael ei thynnu ar Ragfyr y 9fed 2018.

Bydd yr holl arian sydd wedi ei gasglu yn cael ei ddefnyddio tuag at brosiectau amrywiol ynghyd a chynnal a chadw yr oriel.

Darllen mwy
Ystafelloedd hanes newydd

Ystafelloedd hanes newydd

Mae’r ddarpariaeth amgueddfaol ym Mhlas Glyn-y-Weddw wedi ei wella’n sylweddol yn dilyn derbyn grant gan Adain Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru.

Mae’r datblygiadau yn cynnwys adnoddau dehongli newydd ar gyfer hanes y tŷ a’r ardal, gwella amodau amgylcheddol er mwyn arddangos eitemau hanesyddol, creu gwell adnoddau ar gyfer gweithdai celf a system storio celf arbenigol.

 

Darllen mwy
Plannu coed yn y Winllan

Plannu coed yn y Winllan

Mae bron i 200 o goed wedi eu plannu yn y goedwig ym Mhlas Glyn-y-Weddw yn ystod cyfnod cynnar y gwanwyn. Mae'r coed yn cynnwys cymysgfa o goed cynhenid megis derw, criafol, bedw a chyll. Derbyniwyd y coed trwy gynllun Coed am Ddim y Woodland Trust.

Darllen mwy