Youtube video

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau

Plas Glyn-y-Weddw

ARTS CENTRE

CROESO I BLAS GLYN-Y-WEDDW

Mae'r ganolfan gelf a threftadaeth unigryw hon wedi' leoli ym mhentref Llanbedrog ym Mhenrhyn Llŷn, Gwynedd. Mae'r plasdy trawiadol yn leoliad perffaith i edmygu gwaith celf gyfoes neu i ddysgu am y teuluoedd fu'n gyfrifol am sefydlu/datblygu y ganolfan dros y ganrif a hanner diwethaf. Cewch yma hefyd lwybrau cerdded ysblennydd trwy 12 acer o erddi a choedlan hynafol ynghyd a theatr awyr agored unigryw a bwyd cartref hynod o flasus yn y caffi. Dewch draw i'n gweld tro nesa yr ydych yn galw heibio..... 

Newyddion Diweddaraf

Cymerwch gip ar ddigwyddiadau yn y Plas

Diddordeb Gwirfoddoli?

Diddordeb Gwirfoddoli?

RECRIWTIO GWIRFODDOLWYR NEWYDD I BLAS GLYN Y WEDDW

 

Allwch chi gyfrannu 2 awr o’ch amser yn wythnosol i wirfoddoli yn un o orielau hynaf Cymru?

 

Gall y dyletswyddau gynnwys

 

 • Cyfarch ymwelwyr gan roi braslun o hanes y Plas iddynt
 • Gweini yn y siop grefftau
 • Helpu i osod arddangosfeydd a’u tynnu i lawr
 • Stiwardio yn ystod perfformiadau theatr
 • Helpu gyda gweithgareddau codi arian
 • Helpu i baratoi pecynnau trwy’r post i aelodau
 • Gofalu am yr ardd a’r goedwig
 • Cyfieithu
 • Ysgrifennu adolygiadau o arddangosfeydd a digwyddiadau
 • Helpu i baratoi newyddlenau
 • Helpu yn ystod gwasanaethau priodas a digwyddiadau
 • Helpu yn ystod agoriadau swyddogol arddangosfeydd
Darllen mwy
Raffl Fawr 2017

Raffl Fawr 2017

Llun Cwm Idwal, rhoddedig an yr artist Sian McGill ydi gwobr Raffl Fawr y Cyfeillion eleni, mae wedi ei baentio mewn acrylig ar fwrdd ac yn mesur 50 x 39cm. Mae'r ticedi yn £1 ac ar gael yn yr oriel. Bydd y raffl yn cael ei thynnu ar y 10fed o Ragfyr, 2017 yn ystod cyngerdd carolau Nadolig blynyddol y Cyfeillion.

Bydd yr holl arian sydd wedi ei gasglu yn cael ei ddefnyddio tuag at brosiectau amrywiol ynghyd a chynnal a chadw yr oriel.

Darllen mwy
Y Tram nôl yn y Plas

Y Tram nôl yn y Plas

Mae’r unig dram gwreiddiol a gariai deithwyr rhwng Pwllheli a Llanbedrog sydd wedi goroesi yn awr yn cael ei arddangos yn dilyn bod mewn storfa am flynyddoedd.

Darllen mwy