Youtube video

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau

Plas Glyn-y-Weddw

ARTS CENTRE

CROESO I BLAS GLYN-Y-WEDDW

Mae'r Oriel unigryw hon wedi' leoli ym mhentref Llanbedrog yn Mhen Llŷn, Gwynedd. Mae'r plasdy trawiadol yn leoliad perffaith i edgmygu gweithiau celf gan rhai o artistiaid blaenllaw Cymru a thu hwnt. 

Newyddion Diweddaraf

Cymerwch gip ar ddigwyddiadau yn y Plas

Friend's Christmas Carol Concert

Friend's Christmas Carol Concert

Diolch unwaith eto i Seimon Menai ac Ann Hafod am perfformio yng nghyngerdd Nadolig y Cyfeillion  gyda Nia Davies Williams ac plant ysgol cynradd Llanbedrog. Tynnwyd y raffl fawr gan yr artist Penelope Timmis a rhoddwyd y darlun 'Brenin Arthur' yn rodd i'r cyfeillion. Enillwyd y darlun gan dynes lleol o Bwllheli. 

Diolch i bawb a ymunodd á ni yn y cyngerdd i ddathlu'r wyl ac am godi arian i gyfeillion Ysbyty Bryn Beryl

Nadolig Llawen a blwyddyn newydd dda


Darllen mwy
Taith Gwirfoddolwyr

Taith Gwirfoddolwyr

Ar dydd Mawrth 18ed o Hydref aeth 14eg o Wirfoddolwyr ynghyd a 3 aelod o staff ar daith i dde Cymru, a chyffiniau Caerdydd yn benodol. Comisynwyd cwmni Caelloi i drefnu’r cludiant a’r gwesty a chafwyd taith foethus iawn i lawr i’r briffddinas. 

Darllen mwy
Y Tram nôl yn y Plas

Y Tram nôl yn y Plas

Mae’r unig dram gwreiddiol a gariai deithwyr rhwng Pwllheli a Llanbedrog sydd wedi goroesi yn awr yn cael ei arddangos yn dilyn bod mewn storfa am flynyddoedd.

Darllen mwy