Youtube video

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau

Plas Glyn-y-Weddw

ARTS CENTRE

CROESO I BLAS GLYN-Y-WEDDW

Mae'r ganolfan gelf a threftadaeth unigryw hon wedi' leoli ym mhentref Llanbedrog ym Mhenrhyn Llŷn, Gwynedd. Mae'r plasdy trawiadol yn leoliad perffaith i edmygu gwaith celf gyfoes neu i ddysgu am y teuluoedd fu'n gyfrifol am sefydlu/datblygu y ganolfan dros y ganrif a hanner diwethaf. Cewch yma hefyd lwybrau cerdded ysblennydd trwy 12 acer o erddi a choedlan hynafol ynghyd a theatr awyr agored unigryw a bwyd cartref hynod o flasus yn y caffi. Dewch draw i'n gweld tro nesa yr ydych yn galw heibio..... 

Newyddion Diweddaraf

Cymerwch gip ar ddigwyddiadau yn y Plas

Helpwch ni gyrraedd dyfodol hunangynaliadwy

Helpwch ni gyrraedd dyfodol hunangynaliadwy

Ymddiriedolaeth elusennol annibynnol sy'n berchen ac yn rheoli Plas Glyn y Weddw, a gan fod yr elusen yn ariannu ei hun yn bennaf, mae;n dibynnu yn helaeth ar roddion a chefnogaeth y sector breifat. Yn wahanol i nifer o ganolfanau celf tebyg, nid yw'r Plas yn derbyn cyllid o'r sector gyhoeddus. O'r herwydd, mae'r ymdrech i godi arian yn dasg barhaus er mwyn cyrraedd y costau blynyddol o £750,000. Gan nad yw digwyddiadau masnachol yr elusen yn ddigon i gyrraedd y targed, mae'n rhaid dibynnu ar ymgyrchoedd codi arian cyfeillion a gwirfoddolwyr ffyddlon y ganolfan ynghyd a rhoddion sylweddol gan ymddiriedolaeth breifat sy'n gefnogol iawn.  Os hoffech fod o gymorth i ni, cymerwch gip ar ein taflen isod (fersiwn Gymraeg i ddilyn yn fuan)

Darllen mwy
Diddordeb Gwirfoddoli?

Diddordeb Gwirfoddoli?

RECRIWTIO GWIRFODDOLWYR NEWYDD I BLAS GLYN Y WEDDW

 

Allwch chi gyfrannu 2 awr o’ch amser yn wythnosol i wirfoddoli yn un o orielau hynaf Cymru?

 

Gall y dyletswyddau gynnwys

 

 • Cyfarch ymwelwyr gan roi braslun o hanes y Plas iddynt
 • Gweini yn y siop grefftau
 • Helpu i osod arddangosfeydd a’u tynnu i lawr
 • Stiwardio yn ystod perfformiadau theatr
 • Helpu gyda gweithgareddau codi arian
 • Helpu i baratoi pecynnau trwy’r post i aelodau
 • Gofalu am yr ardd a’r goedwig
 • Cyfieithu
 • Ysgrifennu adolygiadau o arddangosfeydd a digwyddiadau
 • Helpu i baratoi newyddlenau
 • Helpu yn ystod gwasanaethau priodas a digwyddiadau
 • Helpu yn ystod agoriadau swyddogol arddangosfeydd
Darllen mwy
Raffl Fawr 2017

Raffl Fawr 2017

Ennillydd Raffl Fawr Cyfeillion y Plas eleni yw Gerry Jenson.  Llun hyfryd o Gwm Idwal, rhoddedig an yr artist Sian McGill. Llongyfarchiadau Gerry a diolch i Sian McGill am ei rhodd garedig.

Bydd yr holl arian sydd wedi ei gasglu yn cael ei ddefnyddio tuag at brosiectau amrywiol ynghyd a chynnal a chadw yr oriel.

Darllen mwy