Mae Plas Glyn-y-Weddw wedi'i drwyddedu ar gyfer Seremonïau Priodas Sifil. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi dod yn safle priodasol poblogaidd iawn oherwydd ei leoliad rhamantus. Gallwn hefyd ddarparu ar gyfer brecwast priodas llawn gan ein arlwywyr mewnol.

COPYRIGHT phillboyd outwest 5

Pa leoliad gwell i briodi ynddo? Ar ddiwrnodau clir mae cefndir Bae Ceredigion a mynyddoedd Eryri heb ei ail ar gyfer ffotograffau eich diwrnod arbennig.

Yn ystod misoedd yr hydref mae'r coetir ar y pentir cyfagos yn gyforiog o goch, aur a brown ac mae'r gwanwyn yn cynhyrchu arddangosfa wych o gennin Pedr.

Mae'r grisiau mawreddog yn darparu cefndir dramatig ar gyfer ffotograffau mewnol fel y mae'r lle tân yn y brif neuadd, lle mae tanau coed yn llosgi ar ddiwrnodau oerach.

Nodwch os gwelwch yn dda fod hawl i briodi yn yr awyr agored yma yn y Plas yn dilyn llacio rheolau yn 2022.

Nifer cyfyngedig yn unig o ddyddiadau sydd ar gael ar gyfer priodasau yn y Plas gan fod y ganolfan yn hynod brysur fel cyrchfan celfyddydol bellach.

Cynghorir 'chi felly ymholi ymhell o flaen llaw am argaeledd dyddiadau.

Delwedd © Phill Boyd

Blas o'r Fwydlen

Brecwast Priodas

Rhestr prisiau

Cost llogi