OllArddangosfeyddSgyrsiauConcertsGweithdaiTheatrArall
Arddangosfeydd Tymor yr Hydref

Arddangosfeydd Tymor yr Hydref

Ymunwch gyda ni i ddathlu agoriad Tymor yr Hydref am 2 o'r gloch pnawn Sul, Hydref 6ed, 2019.

Arddangosfeydd newydd:

Gwyn Roberts - 'Creigiau a Chlogwyni'

Daniel Roberson - 'Beirdd ac Adar'

Teresa Jenellen - 'Canghennau'

Billy Bagilhole - 'Jyst William'

Crochenwyr Gogledd Cymru - 'Ffantasi a Thân'

ochr yn ochr â detholiad o waith gan artistiaid oriel

Arddangosfeydd ymlaen hyd 24/12/2019

Darlith

Darlith

Darlith pedwar can mlwyddiant marw Richard Hughes, Cefn Llanfair gyda'r Athro E. Wyn James. 2 o'r gloch. Mynediad £5.

Roedd Richard Hughes (c.1565-1619) yn fab i Hugh ap Rhisiart ap Dafydd o Gefn Llanfair, plwyf Llanbedrog ac yn fardd nodedig. Bu'n ffwtmon yn llysoedd Elizabeth y 1af a James y 1af. Priododd ei nîth, Margaret gyda Sieffre Parry o Rydolion. Eu mab, Love Parry, oedd hen, hen daid Syr Love Parry Jones Parry, gwr Elizabeth Jones Parry a adeiladodd Plas Glyn-y-Weddw yn 1857.

Gweithdy Astroffotograffeg

Gweithdy Astroffotograffeg

Dewch i'r Plas ar gyfer gweithdy astroffotograffi i ddechreuwyr lle byddwch chi'n dysgu saethu'r sêr! Hyfforddiant arbenigol gan y ffotograffwyr arobryn Gareth Môn ac Elgan Jones. Y cyfan sydd ei angen yw eich camera! 18.30 - 21.00. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle e-bostiwch dani.robertson@eryri.llyw.cymru

Diwrnod Nadoligaidd

Diwrnod Nadoligaidd

Diwrnod Nadoligaidd yn y Plas gyda tân croesawus a choeden Nadolig hardd. Bydd 10% i ffwrdd yn y siop a'r oriel gydol y dydd yn ogystal a cherddoriaeth byw, gweithgareddau plant, a chynnyrch lleol i flasu a phrynu. Mynediad am ddim.

Cinio Nadolig Caffi'r Oriel

Cinio Nadolig Caffi'r Oriel

Bydd cinio Nadolig ar gael yng Nghaffi'r Oriel o Ragfyr 4ydd hyd at Ragfyr 20ed (dydd Mercher, Iau a Gwener). Rhaid archebu ymlaen llaw. Dyddiadau ychwanegol ar gael i bartion mawr. Cliciwch yma i weld y fwydlen

Cyngerdd Carolau Cyfeillion

Cyngerdd Carolau Cyfeillion

Cyngerdd Carolau Blynyddol, a drefnwyd gan y Cyfeillion.

Archebwch Nawr

Cyngerdd Nadolig Cyfeillion