OllArddangosfeyddSgyrsiauConcertsGweithdaiTheatrArall
Arddangosfeydd

Arddangosfeydd

Elin Huws

Niki Pilkington

Nesta Eluned

Mai 15ed - Gorffennaf 10ed, 2022

Arddangosfa Nesaf

Arddangosfa Nesaf

Bydd yr arddangosfa haf flynyddol yn agor ar Orffennaf 10ed gyda gwaith gan dros 90 o artistiaid. Cyfle gwych i brynu celf a'i gludo adref ar y diwrnod!

Diolch i artistiaid yr oriel am eu cefnogaeth parhaus ac mae'n bleser cyflwyno talentau newydd. Bydd y sioe yn parhau tan Hydref 2ail.

WEST

WEST

Ysgrifennwyd gan Owen Thomas, awdur ‘Grav’ a ‘The Wood’, gyda Gareth John Bale a Gwenllian Higginson yn perfformio. Mae’r ddrama yn archwilio bywydau dau Gymro sy’n syrthio mewn cariad ac yn penderfynu gadael Cymru er mwyn adeiladu bywyd newydd yn y Byd Newydd. Mae'n manylu ar y caledi a'r anturiaethau a wynebwyd ganddynt, gan ganolbwyntio'n bennaf ar thema mewnfudo. Mae'r ddrama wedi'i hysgrifennu mewn arddull delynegol, farddonol a'i chyflwyno gan ddefnyddio set fychan ac arddull perfformio corfforol. Fe’i cyfarwyddir gan Gareth John Bale, yr actor a’r cyfarwyddwr Cymreig y mae ei gredydau’n cynnwys ‘Grav’ a ‘Nye and Jennie’, a Gwenllian Higginson, sy’n fwyaf adnabyddus i gynulleidfaoedd theatr Cymru am ‘Gwlad yr Asyn’, ‘Miss Julie’ a ‘Merched Caerdydd'.

Perfformiad awyr agored yn Saesneg am 7yh. Drysau ar agor am 6.15yh.

Tocynnau £14 (oedolion) / £12 (dan 14 oed)

Illyria: Peter Pan

Illyria: Peter Pan

PETER PAN

Gan J.M. Barrie, addaswyd gan Oliver Gray


Mae Wendy Darling yn sicr iddi weld wyneb bachgen wrth ffenest ei llofft dri llawr i fyny – ond does neb yn ei chredu. Felly pwy all ei beio pan fydd hi'n cytuno i hedfan i ffwrdd i'r Neverland delfrydol gydag ef? Ond a yw Neverland mor berffaith ag y mae'n ymddangos? Neu a fydd y Capten Hook drwg a'i griw o fôr-ladron yn lladd Peter ac yn llywodraethu drosto eu hunain?

Perfformiwyd Peter Pan am y tro cyntaf gan Illyria yn 1997. Mae wedi cael ei berfformio yn yr awyr agored sawl gwaith ers hynny gan lawer o gwmnïau gwahanol. Ond cynhyrchiad Illyria yn 2022 fydd y cyntaf i gynnwys hedfan GO IAWN!

Hyd y perfformiad (tua): 1awr 40munud (yn cynnwys egwyl o 20 munud)

Addas ar gyfer: pob oed dros 5

Cyflwynir “Peter Pan” trwy drefniant gydag Elusen Plant Ysbyty Great Ormond Street a Concord Theatricals Ltd. ar ran Samuel French Ltd.

www.concordtheatricals.co.uk


Cliciwch yma i archebu tocynnau: https://www.ticketsource.co.uk...

Illyria: The Pirates of Penzance

Illyria: The Pirates of Penzance

THE PIRATES OF PENZANCE

Gan Gilbert and Sullivan

Mae Frederick, a brentisiwyd gyda'r Môr-ladron er yn blentyn, yn dod i ddeall ei fod wedi ei eni mewn blwyddyn naid ar 29ain Chwefror, a'i fod wedi ei gontractio i Frenin y Môr-ladron hyd ei 21ain PEN-BLWYDD, nid ei 21ain flwyddyn. Gyda dim ond heddlu analluog Penzance i'w amddiffyn, sut y bydd yn gwrthsefyll cael ei orfodi i ddioddef bywyd o droseddu nes ei fod yn 84 - ac a fydd ei gariad, Mabel, yn aros amdano mor hir?

Gyda melodrama doniol, dychan miniog a ffraethineb disglair, mae The Pirates of Penzance mor ffres â phe bai wedi cael ei ysgrifennu heddiw. Mae’n orlawn o ganeuon cofiadwy fel To be a Pirate King!, Modern Major ac A Policeman’s Lot is Not a Happy One.

Hyd y perfformiad (tua): 2awr 10munud (yn cynnwys egwyl o 20 munud)

Addas ar gyfer: pob oed dros 5

Cliciwch yma i archebu tocynnau https://www.ticketsource.co.uk...

Illyria: Midsummer Nights Dream

Illyria: Midsummer Nights Dream

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

Gan William Shakespeare

Mae pum cwpl – tri dynol, un tylwyth teg, ac un chwedlonol – yn profi eu perthynas a'u gilydd yn dod o dan archwiliad manwl, ac yn cael eu hamlygu’n anweddus pan fydd criw o actorion amatur yn crwydro i’r goedwig i ymarfer drama.

Shakespeare’s timeless comic masterpiece explores every colour in the spectrum of love, from arranged marriage to elopement, from infatuation to hatred, from chivalric devotion to raw sex. Add to this bawdy mix a heady brew of confusion, magic, and mischief, and you have the most perfectly frothy comedy for a moonlit summer evening.
Mae campwaith comig Shakespeare yn archwilio pob agwedd yn sbectrwm cariad, o briodas wedi’i threfnu i ddianc i birodi, o gariad ffôl i gasineb, o ddefosiwn cwrtais i ryw amrwd. Ychwanegwch at y cymysgedd anweddus hwn gybolfa bendigedig o ddryswch, hud a direidi, ac mae gennych chi'r comedi perffaith ar gyfer noson o haf yng ngolau'r lleuad.

Hyd y perfformiad (tua): 2awr 20munud (yn cynnwys egwyl o 20 munud)

Addas ar gyfer: pob oed dros 5

Cliciwch yma i archebu tocynnau https://www.ticketsource.co.uk...

Illyria: Peter Pan

Illyria: Peter Pan

PETER PAN

Gan J.M. Barrie, addaswyd gan Oliver Gray

Mae Wendy Darling yn sicr iddi weld wyneb bachgen wrth ffenest ei llofft dri llawr i fyny – ond does neb yn ei chredu. Felly pwy all ei beio pan fydd hi'n cytuno i hedfan i ffwrdd i'r Neverland delfrydol gydag ef? Ond a yw Neverland mor berffaith ag y mae'n ymddangos? Neu a fydd y Capten Hook drwg a'i griw o fôr-ladron yn lladd Peter ac yn llywodraethu drosto eu hunain?

Perfformiwyd Peter Pan am y tro cyntaf gan Illyria yn 1997. Mae wedi cael ei berfformio yn yr awyr agored sawl gwaith ers hynny gan lawer o gwmnïau gwahanol. Ond cynhyrchiad Illyria yn 2022 fydd y cyntaf i gynnwys hedfan GO IAWN!

Hyd y perfformiad (tua): 1awr 40munud (yn cynnwys egwyl o 20 munud)

Addas ar gyfer: pob oed dros 5

Cyflwynir “Peter Pan” trwy drefniant gydag Elusen Plant Ysbyty Great Ormond Street a Concord Theatricals Ltd. ar ran Samuel French Ltd.

www.concordtheatricals.co.uk

Cliciwch yma i archebu tocynnau: https://www.ticketsource.co.uk...