OllArddangosfeyddSgyrsiauConcertsGweithdaiTheatrArall
Jacob Buckland

Jacob Buckland

Jacob Buckland - Tirwedd a Natur

Mae ei arddangosfa unigol yma ym Mhlas Glyn-y-Weddw yn rhedeg o Fai 19eg tan Gorffennaf 14eg 2019.

Yng ngeiriau Jacob:

“Mae fy ngwaith yn adwaith i’r ymdeimladau sy’n cael eu creu a’r hyn y sylwaf arnynt am leoliadau arbennig a chyfnodau gwahanol. Mae tirluniau yn cael eu trawsnewid gan dywydd a thymor, dydd a nos, ac yn apelio yn ysbeidiol at synhwyrau personol.”

Agorir gan Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC am 2 o'r gloch bnawn Sul, Mai 19eg

Penelope Timmis

Penelope Timmis

Mae arddangosfa Penelope Timmis 'Chwa o Awyr Iach' i'w gweld o Fai 19eg a tan Gorffennaf 14eg, 2019

Rob Piercy

Rob Piercy

Mae arddangosfa unigol Rob Piercy, 'Ein Tirwedd Amrywiol' i'w gweldyma ym Mhlas Glyn-y-Weddw o Fai 19eg tan Gorffennaf y 14eg 2019. Mae'r arddangosfa yn cynnwys gwaith olew a dyfrlliw o fynyddoedd a morluniau Cymreig.

Light and Water

Light and Water

Goleuni a dwr ydi y thema trawsfwaol arddangosfa tri artist o Sir Gaer sydd wedi derbyn ysbrydoliaeth gan natur a’r byd naturiol, yn enwedig rheadrau gwyllt, adlewyrchiad golau’r haul yn dawnsio ar gwr y dwr, gwymon a chigfrain chwareus

Mae’r tri cyflwyniad yn cynnwys dyfrliwiau gan Jenny Ryrie, ffotograffiaeth a ffilm gan David Heke a serameg gan Liz Ellis. ‘Roedd yr artistiaid yn rhan o’r arddangosfa hynod lwyddianus ‘Petalau a Chrafangau’, oedd yn dathlu 50 o flynyddoedd ers cyhoeddi ‘Owl Service’ gan Alan Garner a gynhaliwyd ym Mhlas Glyn-y-Weddw yn 2018, ac mae’n bleser gwahodd y tri yn ôl gyda’r arddangosfa yma sy’n wledd i’r llygaid ac yn ysgogi trafodaeth.

Cliciwch ar eu henwau isod i weld gwybodaeth am eu harddangosfeydd unigol:

Jenny Ryrie - Goleuni a Dŵr

David Heke - Ar y Trothwy

Liz Ellis – Cysylltiadau Elfennol

Cyngerdd Annette Bryn Parri a Tristian Evans  Clasuron Ffilm a Gwydriad bach

Cyngerdd Annette Bryn Parri a Tristian Evans Clasuron Ffilm a Gwydriad bach

Mae hen ffefryn y Plas Annette Bryn Parri wedi eistedd i lawr gyda Tristian Evans a dewis hyd at hanner cant o ddarnau cerddoriaeth ffilm sydd yn ffefrynau iddynt. Bydd hwn yn b'nawn anffurfiol llawn hwyl gyda chyfle i fwynhau talentau anhygoel y ddau gerddor dros gwydriad bach o win fydd yn cael ei weini gan staff y Plas.

2pm

£10

£10

Annette Bryn Parri & Tristian Evans

Cyngerdd Cor y Brythoniaid

Cyngerdd Cor y Brythoniaid

Ym mis Mehefin 1964, ffurfiodd gŵr o Flaenau Ffestiniog, Meirion Jones, gôr meibion a fyddai'n tyfu i fod yn un o'r corau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Ffurfiwyd y côr er mwyn cystadlu mewn eisteddfod fach leol yng Nghapel Hyfrydfa ym Manod ac yn dilyn yr ymddangosiad hwnnw awgrymwyd bod y côr yn perfformio yn y Carnifal lleol rai wythnosau yn ddiweddarach. Yr adeg honno, tua phymtheg o aelodau oedd gan y côr, ond yn sgîl yr anogaeth a gawsant, aethant ati i sefydlu'r côr yn ffurfiol a dechrau ar y gwaith o ddenu aelodau newydd.

Darllen mwy
£15

Cor y Brythoniaid

Illyria: The Tempest

Illyria: The Tempest

The magician Prospero is marooned on an island with his daughter Miranda. With the assistance of a powerful air spirit he keeps in servitude, he conjures up a storm to shipwreck his enemies on the shore of the island. Inexorably they are driven towards the centre of the island to answer to Prospero – until Prospero learns that in spite of everything Miranda has met and fallen in love with Ferdinand, the son of his enemy. Which is greater – his thirst for revenge or his aptitude for forgiveness?

£15/£12

Ticedi / Tickets

Illyria: The Ali Baba and the Forty Thieves

Illyria: The Ali Baba and the Forty Thieves

Young Ali Baba stumbles across an enchanted cave when he overhears the magic words that open it: “Open Sesame!”. Inside the cave he finds untold amounts of gold and jewels, and takes some of it home to show his wife. But what will he do when she chides him for stealing? Can he keep the secret from his jealous brother? And when the Robber King comes looking for the missing treasure supported by an army of 40 angry thieves – will he and his family survive?

£15 / £12

Ticedi / Tickets

Illyria: Frankenstein

Illyria: Frankenstein

Brilliant young student Viktor Frankenstein discovers how to endow dead organic matter with life itself. It is one thing to stitch together an anatomically complete organism, but quite another when it becomes a living, breathing creature that shows intelligence, feels torment – and demands answers of its creator. Viktor, disgusted by his creation and unable to face the consequences of bringing it into the world, escapes his claustrophobic university life to return home to Switzerland. But the Monster is not to be put off, and it relentlessly tracks him down. Jealous that Viktor is about to marry his childhood sweetheart and create life in a more conventional way, the Monster resolves to ransom him until a wife is created for him also....

£15/£12

Ticedi/Tickets

Cyngerdd Gŵyl Gitar Llŷn

Cyngerdd Gŵyl Gitar Llŷn

Gwybodaeth llawn ar www.llynguitarfestival.org.uk

£20

Cyngerdd 28.9.19