OllArddangosfeyddSgyrsiauConcertsGweithdaiTheatrArall
THE FURTHER ADVENTURES OF DOCTOR DOLITTLE

THE FURTHER ADVENTURES OF DOCTOR DOLITTLE

Yn dilyn llwyddiant rhyfeddol The Adventures of Doctor Dolittle yn ystod taith 2018, rydym yn cyflwyno addasiad cerddorol newydd sbon o anturiaethau PELLACH y Doctor gyda Jip y ci, Dab Dab y chwaden, Gub Gub y mochyn, Polynesia y parot. Ble yn y byd y byddan nhw'n mynd? A fyddant hyd yn oed yn aros ar y byd hwn?! Pa anifeiliaid newydd y byddan nhw'n eu helpu ar hyd y ffordd? A fydd gan y llygod mawr arsylwadau bachog i'w gwneud o hyd? Ydy Gub Gub yn dal i freuddwydio am gacen?

Illyria: Much Ado About Nothing (18.8.21)

Illyria: Much Ado About Nothing (18.8.21)

Mae Claudio yn caru Hero, ac mae Benedick yn casáu Beatrice. Mae hyn yr un mor dda, oherwydd mae Hero yn caru Claudio ac mae Beatrice yn casáu Benedick. Mae pawb yn chwerthin pan mae Don Pedro yn chwarae tric ar Benedick a Beatrice, gan adael i bob un feddwl bod y llall yn eu caru’n gyfrinachol. Ond nid yw'n fater chwerthin pan fydd Don John yn chwarae tric ar Claudio ac Hero, gan dwyllo Claudio i feddwl nad yw Hero yn ffyddlon iddo. Mae cynddaredd llofruddiol yn cael ei ryddhau, a marwolaeth yw'r unig ateb ... Neu a all? Efallai y gall un tric olaf atgyfodi'r meirw diniwed, adfer perthnasoedd toredig - a hyd yn oed greu undeb annhebygol rhwng Benedick a Beatrice!

Illyria: The Further Adventures Of Doctor Dolittle copy

Illyria: The Further Adventures Of Doctor Dolittle copy

Yn dilyn llwyddiant rhyfeddol The Adventures of Doctor Dolittle yn ystod taith 2018, rydym yn cyflwyno addasiad cerddorol newydd sbon o anturiaethau PELLACH y Doctor gyda Jip y ci, Dab Dab y chwaden, Gub Gub y mochyn, Polynesia y parot. Ble yn y byd y byddan nhw'n mynd? A fyddant hyd yn oed yn aros ar y byd hwn?! Pa anifeiliaid newydd y byddan nhw'n eu helpu ar hyd y ffordd? A fydd gan y llygod mawr arsylwadau bachog i'w gwneud o hyd? Ydy Gub Gub yn dal i freuddwydio am gacen?