OllArddangosfeyddSgyrsiauConcertsGweithdaiTheatrArall
Elfyn Lewis - Nesa Peth i Ddim

Elfyn Lewis - Nesa Peth i Ddim

Mae'n bleser gan blas Glyn-y-Weddw gyflwyno arddangosfa o baentiadau newydd gan Elfyn Lewis - 'Nesa Peth i Ddim'

Darllen mwy
David Barnes - Tir ac Arfordir

David Barnes - Tir ac Arfordir

Mae David Barnes wedi byw yng ngogledd Cymru trwy'r rhan fwyaf o'i fywyd fel oedolyn ac yn treulio amser maith ar fynyddoedd Eryri ac arofodir yr ardal; ymatebiad i'r tirlun sydd yma yn ei arddangosfa 'Tir ac Arfordir'.

Mae'r arddangosfa yn parhau tan Gorffennaf 15ed, 2018.

Di Metcalfe - Ceisio Llonyddwch

Di Metcalfe - Ceisio Llonyddwch

Yn canfod llonyddwch wrth baentio traethau a chilfachau Pen Llŷn ac Ynys Môn, mae gwaith Di Metcalfe yn wledd o liw a symudiad, fel y gwelir yn ei harddangosfa newydd 'Ceisio Llonyddwch'

Morag Colquhoun - Trofannolismo

Morag Colquhoun - Trofannolismo

"Ar ymylon pethau mae'r arloesedd - neu'r ymdarddiad - mwyaf yn digwydd." Mae Trofannolismo yn ail-ddychmygu mudiad Tropicália Brasilaidd yr 1960au o bersbectif Cymru wledig.

Yn gysylltiedig â'r arddangosfa: Seminar - Celf yw Natur, Natur fel Celf 09/06/2018 10.30am – 3.30pm

Ymunwch gyda ni am ddiwrnod difyr o gyflwyniadau a thrafodaeth wedi’i ysgogi gan arddangosfa Morag Colquhoun, Trofannolismo, sy’n cwmpasu celf, dylunio a natur.

Cyfranwyr: Stephen West, Cadeirydd (artist a chyn Gyfarwyddwr Cywaith Cymru . Artworks Wales); Christine Evans (bardd); Ben Stammers (artist a chadwriaethwr); Peter Howlett (ffotograffydd, adarydd a chyn Guradur Fertebriaid yn Amgueddfa Cymru); Simon Whitehead (artist) a Morag Colquhoun (artist).

£10, yn cynnwys cinio ysgafn

10.30am – cofrestru a phaned cyn i’r seminar gychwyn am 11am.

Archebwch eich tocynnau yma neu drwy ffonio’r oriel ar 01758 740763. Rhowch wybod i’r oriel os oes gennych unrhyw anghenion diet arbennig

Darllen mwy
Cyngerdd Athena

Cyngerdd Athena

Sioned Terry, Gwawr Edwards, Ellen Williams & Gwesteion

£12

Cyngerdd Athena

Illyria: The Adventures of Doctor Dolittle

Illyria: The Adventures of Doctor Dolittle

Perfformiad awyr agored

£15/£12

Illyria: The Adventures of Doctor Dolittle

Illyria: The Hound of the Baskervilles

Illyria: The Hound of the Baskervilles

Perfformiad awyr agored

£15/£12

Illyria: The Hound of the Baskervilles

Illyria: The Merchant of Venice

Illyria: The Merchant of Venice

Perfformiad awyr agored

£15/£12

Illyria: The Merchant of Venice

Illyria: The Adventures of Doctor Dolittle

Illyria: The Adventures of Doctor Dolittle

Perfformiad awyr agored

£15/£12

Illyria: The Adventures of Doctor Dolittle

Gŵyl Gitar 2018

Gŵyl Gitar 2018

Croeso i'r 6ed Wŷl Gitar Llŷn ym Mhlas Glyn y Weddw. Yr artistiaid eleni: Y Strawbs (Acwstig), Martin Simpson, Ben Smith & Jimmy, Keith Newby a Paul Brett. Yn anffodus, mae'r tocynnau ar gyfer y cyngerdd nos Sadwrn wedi gwerthu i gyd, ond mae lle ar y pecyn penwythnos sydd yn cynnwys tocyn i'r cyngerdd. Y pris yw £125, ar gael trwy'r oriel. Manylion llawn ar http://llynguitarfestival.org.uk/index.html

£125.00

Pecyn Penwythnos