Oll Arddangosfeydd Sgyrsiau Concerts Gweithdai Theatr Arall
Cefyn Burgess : Cwlwm Gwlân

Cefyn Burgess : Cwlwm Gwlân

Clymu profiad, clymu atgofion a chlymu traddodiad drwy edafedd a gwlân

Darllen mwy
O’r Cnu i’r Wŷdd

O’r Cnu i’r Wŷdd

Arddangosfa yn rhoi sylw arbennig i hanes y diwydiant gwlân yn Llŷn. Bydd yn gyfle i ddod a gwaith artistiaid cyfoes o bob rhan o Gymru sydd unai yn gwehyddu neu yn defnyddio tecstiliau yn eu gwaith ynghyd.

I gyd-fynd â’r arddangosfa, bydd cyfrol newydd gan yr hanesydd Glyn Roberts, ‘Melinau Llŷn’ yn cael ei lawnsio. Mae’r gyfrol yn gasgliad o gyfres o erthyglau sy’n ffrwyth ei ymchwil anhygoel o drylwyr i hanes melinau ŷd a gwlân yr ardal. Fe’i cyhoeddir ar y cyd rhwng Plas Glyn-y-Weddw a Gwasg Carreg Gwalch.

Darllen mwy
Gweithdy Gwehyddu efo Elin Huws (i oedolion)

Gweithdy Gwehyddu efo Elin Huws (i oedolion)

Dydd Sadwrn, Mawrth 16eg, 2024 10.30yb-4yp - £60 (pris dim yn cynnwys cinio)

Creu darn o waith celf wedi ei ysbrydoli gan dirlun neu forlun o'ch dewis (dewch a ffotograff o dirlun gyda chi fel ysbrydoliaeth, ar eich ffôn neu wedi ei brintio) Yn ystod y gweithdy, bydd cyfle i greu tapestri a dysgu y dechneg o wehyddu gan ddefnyddio gwydd ar ffurf ffrâm bren a mynd a'r gwaith gorffenedig adref.

Ers graddio efo gradd mewn tapestri o Goleg Celf Caeredin, Prifysgol Caeredin yn 1999, a chwblhau gradd meistr yn yr un coleg yn 2001, mae Elin wedi arddangos yn eang yng Nghymru a thramor. Mae Elin yn byw yn Llanbedrog ac yn athrawes gelf yn Ysgol Botwnnog. Mae ei gwaith, sydd yn cynnwys tapestri, gwehyddu a lluniadau wedi ei ysbrydoli gan dirluniau, morluniau a barddoniaeth Cymru.

Archebwch Nawr

Gweithdy Gwehyddu efo Elin Huws (i oedolion) - £60

Warning Notes gan Mark Anderson

Warning Notes gan Mark Anderson

Profiad sonig pwerus o ymgolli mewn disgwyliada newidiol.

Gan Mark Anderson. Wedi’i greu ar y cyd â Liam Walsh.

Byd-sain swynol sy’n dod yn fyw drwy berfformiad byw awyr agored sy’n newid yn barhaus. Gan ddefnyddio ensemble o ‘offerynnau’ sy’n weledol drawiadol - gongiau, clychau, chwibanau a digwyddiadau ffrwydrol - mae Warning Notes yn rhoi llais i’r larwm cymdeithasol ac ecolegol sy’n canu ar draws ein planed. Gwahoddiad chwareus a llesmeiriol i graffu ar ein dyfodol gyda’n gilydd.

I bawb - o blant i oedolion. Gweithdai a pherfformiadau hygyrch ar gael.

“Gwaith hudolus, hyfryd a bygythiol wedi’i wehyddu o gerfluniau sain a nodau rhythmig hardd”

DIGWYDDIAD AWYR AGORED AM DDIM: Ebrill 12+13, 2024 AM 5 O'R GLOCH AM ODDEUTU 4 AWR - Galwch i mewn unrhyw amser rhwng 5 ac 9yh!

Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Comisiynir a chyflwynir ar y cyd ag OCM.

Darllen mwy
Gweithdy Warning Notes

Gweithdy Warning Notes

Gweithdy i 12 o bobl. Addas i oed 13+. Rhai dan 16 i fod dan oruchwyliaeth oedolyn.

Bydd mynychwyr yn derbyn dyfais recordio sain, clustffonau a meicroffon. Yna byddant yn cael hyfforddiant ar eu dyfais recordio eu hunain, gan arwain at sesiynau recordio, ail-chwarae traciau a chymysgu.

Mae lleoedd am ddim ond yn gyfyngedig, felly cliciwch isod i gadw lle. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni os nad ydych yn gallu bod yn bresennol.

Sylwch na ddarperir cinio.

Archebwch Nawr

Gweithdy 'Warning Notes' - AM DDIM

Cerddoriaeth Oriel gyda Mary Hofman (Violin) and Richard Ormrod (Piano)

Cerddoriaeth Oriel gyda Mary Hofman (Violin) and Richard Ormrod (Piano)

Dewch a ymuno â ni am y cyntaf mewn cyfres newydd o gyngherddau siambr ym Mhlas Glyn-y-Weddw, yn dathlu’r cyfansoddwyr a’r cerddorion gorau o Ogledd Cymru ochr yn ochr â mawrion cerddorol o bob cwr o’r byd. Cael eich ysbrydoli gan y cyngherddau hyn yn lleoliad ysblennydd Plas Y Weddw, lle mae gofod yr oriel yn caniatáu i chi wrando'n ffurfiol neu ymlaciol. Mae croeso i bawb ac i'r rhai a hoffai wybod mwy am y gerddoriaeth mae ymarfer agored rhwng 12.30-13.00 lle gallwch gwrdd â'r perfformwyr ac archwilio'r gerddoriaeth.

Yn y rhaglen gyntaf hon mae'r ddeuawd arobryn o Gonwy, Mary a Richard, yn dod â Sonata llawen Mozart ynghyd â gwaith deuawd enwocaf a dramatig Brahms. Yn delynores a chyfansoddwr clodfawr, mae cyfansoddiad atmosfferig Mared Emlyn yn dathlu byd cerddorol a naturiol Gogledd Cymru.

Tocynnau £12 / £10 (Aelodau yr Oriel) / Plant: Am ddim

Cefnogir y digwyddiad hwn gan Gynllun Noson Allan, Cyngor Celfyddydau Cymru.

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth Oriel gyda Mary Hofman (Violin) and Richard Ormrod (Piano) - 2pm

Illyria: The Adventures of Doctor Dolittle

Illyria: The Adventures of Doctor Dolittle

28+29/6/24 - 7pm

Doctor Dolittle leads a simple life as the village doctor in sleepy Puddleby-On-The-Marsh. He often undercharges his patients, or even treats them for free, so he is terribly poor. But one day, with the help of his wise old parrot Polynesia, he makes an extraordinary discovery: that he can talk to animals.

As news of his talent as an animal doctor spreads, animals across the world send messages asking for his help. So he borrows a leaky old ship and embarks on a thrilling quest to cure illness, spread kindness, and better understand animals everywhere. He is joined on his adventures by a loyal animal crew: Jip (a dog), Chee-Chee (a monkey), Dab Dab (a duck), and Gub Gub (an ever-hungry, cake-loving pig) – who together may even help him fix his money problems once and for all!

Hugh Lofting’s timeless classic celebrates the power of empathy and inspires audiences young and old to see the world through the eyes of animals. This funny, exciting new family musical is performed with flair and wit by Illyria in the great outdoors.

Running time (approx): 1hr 50min (inc 20 minute interval)
Suitable for ages
5+ (younger children also welcome).

Seats available to hire; hot and cold drinks available.

Only assistance dogs are permitted. Venue is wheelchair accessible.

£18/£12

Illyria: The Adventures of Doctor Dolittle

Illyria: The Gondoliers

Illyria: The Gondoliers

Set in picturesque Venice, this light-hearted operetta will whisk you away to a world of blissful romance, barbed satire and comedic chaos. Two charming gondoliers, Marco and Giuseppe, suddenly find themselves elevated to the status of royalty. Each tasked with choosing their Queen from a bevy of beautiful women, hilarity ensues when the rightful Queen arrives demanding to know which of the men is her husband. As the plot thickens and the absurdity reaches its peak, love triumphs, and the gondoliers discover that happiness lies not in noble titles but in the simplicity of true love.

The witty lyrics of Gilbert and catchy melodies of Sullivan are expertly brought to life by Illyria, who have been captivating audiences all over the world for more than thirty years. Performed in the great outdoors, ‘The Gondoliers’ promises an enchanting evening of laughter, music, and will leave you with a song in your heart. Featuring impeccable comedic timing and exuberant performances this is one Illyria production not to be missed.

Running time (approx): 2hrs 20min (inc 20 minute interval)
Suitable for all ages.


Seats available to hire; hot and cold drinks available.
Only assistance dogs are permitted. Venue is wheelchair accessible.

£18/£12

Illyria: The Gondoliers

Illyria: Romeo and Juliet

Illyria: Romeo and Juliet

6/8/24 - 7pm

Two wealthy families, the Montagues and the Capulets, are at war. Their feud has been long and bitter. But when Romeo, Montague’s son, gatecrashes Capulet’s party in disguise, everything changes. There he meets Juliet, Capulet’s daughter, and the pair fall into an intense, forbidden love that sets in motion a chain of events leading to a devastating conclusion.

From a secret rendezvous in a moonlit garden to a fateful duel under the scorching Verona sun, Shakespeare masterfully explores the enduring power of love, revenge and fate in one of his best-loved stories. But the surprising thing about this iconic tragedy is that it’s extremely funny too!

Performed by Illyria in the great outdoors, this fast-paced, polished, beautifully spoken production has been created using only the First Folio text, the most authoritative edition of Shakespeare’s plays. Illyria first performed this terrific play more than two decades ago to critical acclaim worldwide. This summer it returns for a third time: passionate, poetic, and utterly gripping!

Running time (approx): 2hrs 20min (inc 20 minute interval)
Suitable for all ages.


Seats available to hire; hot and cold drinks available.

Only assistance dogs are permitted. Venue is wheelchair accessible.

£18/£12

Illyria: Romeo and Juliet