Sgwrs Sul 8 Gorffennaf 2018, 2-3.30pm

Trafodaeth arbennig lle byddwn yn archwilio dylanwad man geni a magwraeth ar greadigrwydd yng nghwmni’r artist Elfyn Lewis; Angharad Price (academydd gyda’i chyhoeddiadau yn cynnwys y nofel ‘O! Tyn y Gorchudd’ a ‘Ffarwel i Freiburg, crwydriadau cynnar T H Parry Williams’); Carwyn Jones (artist ddaeth i amlygrwydd fel ‘Y Dyn Gwyllt’ ar S4C); Michael Sparks (Sgotyn sydd wedi syrthio mewn cariad â Chymru ac ymgartrefu yma) a Branwen Cennard (awdur a chynhyrchydd fu’n gweithio’n agos â Meic Povey ar sawl cynhyrchiad teledu gan gynnwys ‘Byw Celwydd’).

"Dwi'n dod yn ôl yn y pendraw, fel yn y rhan fwyaf o bethau dwi'n sgwennu, at y ffaith bod pwy wyt ti a be wyt ti yn ddibynnol iawn ar dy gefndir a dy deulu di."

Meic Povey

Mae mynediad am ddim ond ffoniwch neu ebostiwch yr oriel ymlaen llaw i sicrhau lle os gwelwch yn dda

OllArddangosfeyddSgyrsiauConcertsGweithdaiTheatrArall
Arddangosfa Haf

Arddangosfa Haf

Arddangosfa Haf Fawreddog

Arddangosfa werthu oddi-ar-y-wal gyda gwaith artistiaid oriel a detholiad o artistiaid newydd. Cliciwch ar enw'r artist i weld eu gwaith.

Steve Alport, Bob Armstrong. Caroline Atkinson.Kim Atkinson. Helen Baines, David Barnes, Phillip Befan, Karen Birkin, Keith Bowen, Marian Brosschot, Carys Bryn. Jacob Buckland.Deborah Butler, Perryn Butler.Lynne Cartlidge. Russ Chester.Howard Coles. Mike Carter.Theo Crutchley-Mack. Gareth Davies, Gareth Hugh Davies,Karl Davies, Ceri Auckland Davies, Gerald Dewsbury, Kim Dewsbury, Jane Duff.Iola Edwards. Liz Ellis. Claire Flinn.Rob Floyd, Becky Thorley Fox. Bill Gribble. David Grosvenor, Ffion Gwyn.Amanda Harris.Judith Hay. Abz Heywood, Elin Huws. Moira Huntley. Jo Jenkins,Robert Jones, Aled P Jones. Carwyn Jones, Huw Lewis-Jones, Julie Ann Jones.Mikey Jones,Pete Jones.Richard Blacklaw Jones.Teresa Jenllen. Wynne Melville Jones.Mike Laxton, Sarah Lees. Elfyn Lewis, Wini Jones-Lewis, Janie McLeod, Di Metcalfe, Eleri MillsSue Morgan,Ivan Murray, Wendy Murphy, Sonja Benskin Mesher. Sian McGill.James Naughton, Arabella Nock. Cian Owen.Stephen J Owen.Gwyn Parry.Luned Rhys Parri.Niki Pilkington, Ian Phillips.Rachel Porter, Rob Piercy. Georgina Rambton. Daniel Roberson, Tomos Roberts.Wil Rowlands,Josie Russell, Estella Scholes.Keith Shone.Lea Sautin, Owain Sautin. Rachel Stewart.William Selwyn. Annie Morgan Suganami, Bill Swann & Meic Watts.Lisa Eurgain Taylor, Meriel Jane Thomas, Penny Timmis.Therese Urbanska,Katy Mai Webster, Stephen West .Bethan Wyn Williams.John Whittaker. Ray Wilkinson, .Sarah Williams, Tim Williams.David Williams-Ellis, Majorie Woodcock, Gillian Yorath.ochr yn ochr â

Rhych

Simon Callery | Stefan Gant

mewn cydweithrediad â

Ysgol Archaeoleg, Prifysgol Rhydychen


Bydd Rhych yn parhau tan 23/09 'r Sioe Haf tan 30/09

Rhych

Rhych

25/07/2018 – 23/09/2018

RHYCH

Simon Callery | Stefan Gant

mewn cydweithrediad â
Ysgol Archaeoleg, Prifysgol Rhydychen

Gweithiau celf a lluniadau maes archaeoleg o gloddiad Moel-y-Gaer, Bodfari, Sir Ddinbych, 2013-17

Darllen mwy
£10

Diwrnod Astudiaeth

Bwbach

Bwbach

Sioe bypedau i blant ifanc

oedran 4-7 oed ar thema cadwraeth môr

Dau sesiwn y dydd - 10.30 a 2.30 - digwyddiad am ddim ond mae'n rhaid archebu lle - 12 plentyn y sesiwn

AM DDIM

Bwbach

Illyria: The Adventures of Doctor Dolittle

Illyria: The Adventures of Doctor Dolittle

Perfformiad awyr agored

£15/£12

Illyria: The Adventures of Doctor Dolittle

Gŵyl Gitar 2018

Gŵyl Gitar 2018

Croeso i'r 6ed Wŷl Gitar Llŷn ym Mhlas Glyn y Weddw. Yr artistiaid eleni: Y Strawbs (Acwstig), Martin Simpson, Ben Smith & Jimmy, Keith Newby a Paul Brett. Yn anffodus, mae'r tocynnau ar gyfer y cyngerdd nos Sadwrn wedi gwerthu i gyd, ond mae lle ar y pecyn penwythnos sydd yn cynnwys tocyn i'r cyngerdd. Y pris yw £125, ar gael trwy'r oriel. Manylion llawn ar http://llynguitarfestival.org.uk/index.html

£125.00

Pecyn Penwythnos