OllArddangosfeyddSgyrsiauConcertsGweithdaiTheatrArall
Arddangosfa Agoriadaol 2018

Arddangosfa Agoriadaol 2018

Teyrnged i'r teulu Ap Tomos - arddangosfa i ddathlu cyfraniad Gwyneth a Dafydd ap Tomos, wnaeth achub y Plas yn chwarter ola'r ganrif ddiwethaf. Gwaith  Gwyneth ap Tomos a detholiad o artistiaid yr oriel, hen a newydd.

Mae’r arddangosfa grŵp Petalau a Chrafangau yn dathlu 50 mlynedd ers cyhoeddi llyfr The Owl Service gan Alan Garner, nofel yn seiliedig ar hanes Blodeuwedd, y ferch greuwyd o flodau ac a dröwyd yn dylluan yn y Mabinogion.

Petalau a Chrafangau - Gweithdy modelu clai gyda Liz Ellis (o dan 8 oed)

Petalau a Chrafangau - Gweithdy modelu clai gyda Liz Ellis (o dan 8 oed)

Petalau a Chrafangau - Gweithdy modelu clai gyda Liz Ellis

Mae'r arddangosfa Petalau a Chrafangau yn dathlu dwy stori lle mae tylluanod yn chwarae rhan bwysig - The Owl Service gan Alan Garner a Blodeuwedd o'r Mabinogion.

Gwelwch faint o dylluanod ellwch ganfod yn yr arddangosfa cyn ymuno â'r artist Liz Ellis am weithdy modelu clai i wneud eich tylluan eich hun allan o glai. Bydd eich tylluan yn cael ei sychu cyn i Liz, sy'n un o artistiaid yr arddangosfa, fynd ag o i'w danio. Bydd ar gael i chi i’w gasglu o'r oriel yn ddiweddarach yn y mis.

10.30am - 12pm - dan 8 oed 

rhaid i riant neu ofalydd aros gyda'r plentyn

£4 y plentyn

£4

O dan 8 oed

Petalau a Chrafangau 0 Gweithdy modelu clai gyda Liz Ellis 8 oed i fyny

Petalau a Chrafangau 0 Gweithdy modelu clai gyda Liz Ellis 8 oed i fyny

Petalau a Chrafangau - Gweithdy modelu clai gyda Liz Ellis

Mae'r arddangosfa Petalau a Chrafangau yn dathlu dwy stori lle mae tylluanod yn chwarae rhan bwysig - The Owl Service gan Alan Garner a Blodeuwedd o'r Mabinogion.

Gwelwch faint o dylluanod ellwch ganfod yn yr arddangosfa cyn ymuno â'r artist Liz Ellis am weithdy modelu clai i wneud eich tylluan eich hun allan o glai. Bydd eich tylluan yn cael ei sychu cyn i Liz, sy'n un o artistiaid yr arddangosfa, fynd ag o i'w danio. Bydd ar gael i chi i’w gasglu o'r oriel yn ddiweddarach yn y mis.

1.30pm - 3.30pm - 8 oed i fyny

£5 y plentyn 

£5

8+ years old

Petalau a Chrafangau: Symud Hudolus

Petalau a Chrafangau: Symud Hudolus

Petalau a Chrafangau: Symud Hudolus

Gweithdy Symudiad gyda Jacqueline McCormick. Agored i bawb

 Gweithdy symudiad llawn egni a hwyl yn seiliedig ar Chwedlau Cymru

 Yn ystod gweithdy 1 awr bydd cyfranogwyr yn cael llywiad i ddilyn eu symudiadau mynegiadol eu hunain. Annog creadigrwydd drwy stori a geiriau.  Byddwn yn archwilio dychymyg. datblygiad cymeriad a rhythmau’r corff.

 Gwisgwch ddillad y gallwch symud yn gyfforddus ynddynt

 Rhaid i riant neu ofalydd aros gyda'r plenty o dan 8 oed

 11-12pm / 2-3pm

 £3 y pen

£3

Petalau a Chrafangau: Symud Hudolus

Virginity, Motherhood and Infidelity: The Fourth Branch of the Mabinogi - Sgwrs gan yr Athro Sioned Davies

Virginity, Motherhood and Infidelity: The Fourth Branch of the Mabinogi - Sgwrs gan yr Athro Sioned Davies

Virginity, Motherhood and Infidelity: The Fourth Branch of the Mabinogi

Sgwrs gan yr Athro Sioned Davies

2pm 25/02/2018

Am ddim  - ond anfonwch ebost neu ffonio i archebu lle

enquiry@oriel.org.uk / 01758 740763

AM DDIM

Sgwrs gan yr Athro Sioned Davies

Remi Harris Trio

Remi Harris Trio

The Remi Harris Trio take Gypsy Swing characteristics and infuse them with influences from Jazz, Blues, Rock'n'Roll, Funk, World Music and more. They play an eclectic mix of original compositions, jazz standards and new arrangements of music from Django Reinhardt, Jimi Hendrix, Wes Montgomery, Charlie Parker, Peter Green and more. The show features Remi on a variety of acoustic and electric guitars accompanied by a hot club rhythm section of acoustic guitar and double bass, and it includes solo, duet and trio playing interspersed with Remi's commentary about the history of the music and the guitars he plays. Remi and his trio have toured worldwide as well as performing at Buckingham Palace, Montreal Jazz Festival, BBC Proms at the Royal Albert Hall with Jamie Cullum, on BBC 4 Television and live on BBC Radio 2 and BBC Radio 3.

£12.00

Remi Harris Trio