OllArddangosfeyddSgyrsiauConcertsGweithdaiTheatrArall
Arddangosfa Canmlwyddol Jonah Jones

Arddangosfa Canmlwyddol Jonah Jones

Mae rhaglen arddangosfeydd 2019 ym Mhlas Glyn-y-Weddw wedi dechrau gyda arddangosfa adolygol arbennig i ddathlu bywyd a gwaith yr artist Jonah Jones (cliciwch ar enw'r artist i fynd i'w dudalen)

Arddangosfa dathlu canmlwyddiant geni
Jonah Jones

Teyrnged i fywyd rhyfeddol a gwaith yr artist amryddawn trwy gyfrwng detholiad o'i waith wedi ei fenthyca o gasgliadau cenedlaethol a phreifat ac yn cynrhychioli gwahanol gyfnodau yn ei fywyd, gan gynnwys gwaith dyfrlliw, cerfluniau, caligraffi a gwydr lliw.

&

Cyswllt / Connection: I gyd-fynd a dathliad canmlwyddol Jonah Jones rydym yn falch i arddangos gwaith detholiad o artistiaid sydd a chyswllt i fywyd a gwaith Jonah

Menna Angharad / Chris Bird-Jones / Howard Bowcott / Simon Callery /
Sarina de Majo / Richard Higlett / Aled Prichard-Jones / Claire Langdown /
David Nash / Rob Piercy / Vivienne Rickman Poole / Janet Smith /
Rachel Stewart / Bill Swann / Meic Watts

Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Gwynedd am gefnogaeth gyda'r arddangosfa yma.

Mae’r arddangosfeydd ymlaen hyd Fawrth 17eg

Dymuna Plas Glyn-y-Weddw ddatgan diolch gwresog i bawb fu’n gymorth gyda arddangosfa Jonah Jones, yn arbennig ei deulu sydd wedi bod yn hael iawn gyda’u hamser a’u benthyciadau; i bawb, boed yn sefydliad neu’n unigolyn, am fenthyciadau eraill ac i Bortmeirion am gefnogi cyhoeddiad y gyfrol hardd sy’n cydfynd â’r arddangosfa. Cafwyd cymorth gan Chyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Gwynedd tuag at yr arddangosfa gyfoes gyfochrog â’r rhaglen digwyddiadau.

Darllen mwy
Ruth Gibson - Mapio Llŷn

Ruth Gibson - Mapio Llŷn

Golwg unigryw ar Lŷn drwy glai, carreg a phren

27/01/2019, 2pm

gyda thro a sgwrs o amgylch yr arddangosfa gyda Ruth am 3pm

Mae’r arddangosfa ymlaen hyd 17/03/2019

Darllen mwy
Sautin + Sautin

Sautin + Sautin

Owain Sautin a Lea Sautin

27/01/2019, 2pm

Golwg wahanol ar olygfeydd cyfarwydd ym Mhen Llŷn yng ngweithiau Owain tra daw ysbrydoliaeth Lea o hen chwedlau lleol yn yr arddangosfa ar y cyd gyntaf hon gan y brawd a’r chwaer o Lanbedrog

bydd tro a sgwrs o amgylch yr arddangosfa gyda Owain a Lea am 2.30pm

Mae’r arddangosfa ymlaen hyd 17/03/2019

Gweithdy Caligraffi

Gweithdy Caligraffi

gyda Janet Smith, un o artistiaid Cyswllt. Dewch i wneud panel bach i'r arddangos yn y tŷ neu roi fel rhodd. Addas i rai dros 14 oed. Dim angen profiad blaenorol. £40 yn cynnwys cinio ysgafn.

£40

Ticedi / Tickets

Taith i Bortmeirion

Taith i Bortmeirion

Trip i Bortmeirion am daith dywyd gyda'r artist Rob Piercy. Yn un o artistiad Cyswllt, mae Rob wedi bod yn paentio'r pentref unigryw am sawl degawd ac wedi darlunio a disgrifio'r lle hudolus yn ei gyfrol hardd 'Portmeirion'

£15

Taith i Bortmeirion

Illyria: The Ali Baba and the Forty Thieves

Illyria: The Ali Baba and the Forty Thieves

Young Ali Baba stumbles across an enchanted cave when he overhears the magic words that open it: “Open Sesame!”. Inside the cave he finds untold amounts of gold and jewels, and takes some of it home to show his wife. But what will he do when she chides him for stealing? Can he keep the secret from his jealous brother? And when the Robber King comes looking for the missing treasure supported by an army of 40 angry thieves – will he and his family survive?

£15 / £12

Ticedi / Tickets

Illyria: The Tempest

Illyria: The Tempest

The magician Prospero is marooned on an island with his daughter Miranda. With the assistance of a powerful air spirit he keeps in servitude, he conjures up a storm to shipwreck his enemies on the shore of the island. Inexorably they are driven towards the centre of the island to answer to Prospero – until Prospero learns that in spite of everything Miranda has met and fallen in love with Ferdinand, the son of his enemy. Which is greater – his thirst for revenge or his aptitude for forgiveness?

£15/£12

Ticedi / Tickets

Illyria: The Ali Baba and the Forty Thieves

Illyria: The Ali Baba and the Forty Thieves

Young Ali Baba stumbles across an enchanted cave when he overhears the magic words that open it: “Open Sesame!”. Inside the cave he finds untold amounts of gold and jewels, and takes some of it home to show his wife. But what will he do when she chides him for stealing? Can he keep the secret from his jealous brother? And when the Robber King comes looking for the missing treasure supported by an army of 40 angry thieves – will he and his family survive?

£15 / £12

Ticedi / Tickets

Illyria: Frankenstein

Illyria: Frankenstein

Brilliant young student Viktor Frankenstein discovers how to endow dead organic matter with life itself. It is one thing to stitch together an anatomically complete organism, but quite another when it becomes a living, breathing creature that shows intelligence, feels torment – and demands answers of its creator. Viktor, disgusted by his creation and unable to face the consequences of bringing it into the world, escapes his claustrophobic university life to return home to Switzerland. But the Monster is not to be put off, and it relentlessly tracks him down. Jealous that Viktor is about to marry his childhood sweetheart and create life in a more conventional way, the Monster resolves to ransom him until a wife is created for him also....

£15/£12

Ticedi/Tickets