OllArddangosfeyddSgyrsiauConcertsGweithdaiTheatrArall
Arddangosfa Haf

Arddangosfa Haf

Arddangosfa Haf Fawreddog yn cynnwys dros 100 o artistiaid. Cannoedd o weithiau celf i'w prynu oddi ar y wal i fynd adref heddiw!

Parhau tan Medi 29ain

Darllen mwy
Rachel Porter - Bydoedd Bach

Rachel Porter - Bydoedd Bach

Y bydoedd bach sydd o’i chwmpas sydd wedi ysbrydoli Rachel Porter yn hon, ei harddangosfa unigol gyntaf. Mewn gwaith dyfrlliw cywrain mae Rachel yn tynnu sylw at y planhigion cyffredin wrth ei thread yn ogystal â’r pryfetach a’r adar sy’n creu cynefinoedd arbennig Pen Llŷn ac Enlli.

Wrth dynnu ein sylw at y manylion sy’n creu’r bydoedd bach cyfoethog hyn mae Rachel yn llwyddo i ddathlu eu harddwch tra hyfyd yn pwysleisio breuder byd natur.

Ben Porter - Hwylio yn Erbyn Plastig

Ben Porter - Hwylio yn Erbyn Plastig

Yn 2018 roedd Ben Porter yn rhan o daith hwylio gydweithredol i ymchwilio a thynnu sylw at lygredd anweledig yn y cefnfor Arctic. Roedd y grŵp amrywiol o fyfyrwyr ar y fordaith yn cynnwys gwyddonwyr, amgylcheddwr, ffotograffwyr, artistiaid a fideograffwyr tanbaid, oll wedi’u dwyn ynghyd trwy eu cyd-gariad at gefnforoedd a’u hangerdd dros ddiogelu'r byd naturiol. Buont yn defnyddio eu sgiliau cyfunol i godi ymwybyddiaeth o'r bygythiadau cudd mae ein moroedd yn wynebu ac rydym yn falch iawn o allu tynnu sylw at eu gwaith amhrisiadwy yn y Plas

Illyria: Frankenstein

Illyria: Frankenstein

Brilliant young student Viktor Frankenstein discovers how to endow dead organic matter with life itself. It is one thing to stitch together an anatomically complete organism, but quite another when it becomes a living, breathing creature that shows intelligence, feels torment – and demands answers of its creator. Viktor, disgusted by his creation and unable to face the consequences of bringing it into the world, escapes his claustrophobic university life to return home to Switzerland. But the Monster is not to be put off, and it relentlessly tracks him down. Jealous that Viktor is about to marry his childhood sweetheart and create life in a more conventional way, the Monster resolves to ransom him until a wife is created for him also....

£15/£12

Ticedi/Tickets

Tales from the Whale's Way

Tales from the Whale's Way

Chwedlau a Chaneuon Morwrol o Gymru a Sweden

gyda Musikteater Unna (Johan ac Anders) & David Ambrose

7.30pm £10 / £5 (dan 14 oed). Tocynnau ar y drws. Digwyddiad tu allan (tu mewn os bydd y tywydd yn wael)

Cyngerdd Gŵyl Gitar Llŷn

Cyngerdd Gŵyl Gitar Llŷn

Gwybodaeth llawn ar www.llynguitarfestival.org.uk

£20

Cyngerdd 28.9.19