OllArddangosfeyddSgyrsiauConcertsGweithdaiTheatrArall
Cyngerdd Annette Bryn Parri a Tristian Evans  Clasuron Ffilm a Gwydriad bach

Cyngerdd Annette Bryn Parri a Tristian Evans Clasuron Ffilm a Gwydriad bach

Mae hen ffefryn y Plas Annette Bryn Parri wedi eistedd i lawr gyda Tristian Evans a dewis hyd at hanner cant o ddarnau cerddoriaeth ffilm sydd yn ffefrynau iddynt. Bydd hwn yn b'nawn anffurfiol llawn hwyl gyda chyfle i fwynhau talentau anhygoel y ddau gerddor dros gwydriad bach o win fydd yn cael ei weini gan staff y Plas.

2pm

£10

Cyngerdd Cor y Brythoniaid

Cyngerdd Cor y Brythoniaid

Ym mis Mehefin 1964, ffurfiodd gŵr o Flaenau Ffestiniog, Meirion Jones, gôr meibion a fyddai'n tyfu i fod yn un o'r corau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Ffurfiwyd y côr er mwyn cystadlu mewn eisteddfod fach leol yng Nghapel Hyfrydfa ym Manod ac yn dilyn yr ymddangosiad hwnnw awgrymwyd bod y côr yn perfformio yn y Carnifal lleol rai wythnosau yn ddiweddarach. Yr adeg honno, tua phymtheg o aelodau oedd gan y côr, ond yn sgîl yr anogaeth a gawsant, aethant ati i sefydlu'r côr yn ffurfiol a dechrau ar y gwaith o ddenu aelodau newydd.

Darllen mwy
£15

Cor y Brythoniaid

Cyngerdd Gŵyl Gitar Llŷn

Cyngerdd Gŵyl Gitar Llŷn

Gwybodaeth llawn ar www.llynguitarfestival.org.uk

£20

Cyngerdd 28.9.19