Yn ystod misoedd yr haf mae rhaglen amrywiol o gyngherddau, perfformiadau theatrig a sinema awyr agored yn cael ei chynnal yn y theatr sydd a 250 o eisteddleoedd.

Mae’r theatr wedi ei henwi er cof am John Andrews oedd yn or-ŵyr i Solomon Andrews, i gydnabod ei gefnogaeth ef a’i deulu dros nifer o flynyddoedd.

O dan lwyfan y theatr mae stafell aml bwrpas sy’n cael ei defnyddio yn bennaf ar gyfer rhaglen amrywiol o ffilmiau gan artistiaid.