Mae ystafelloedd ar gael i'w llogi ym Mhlas Glyn-y-Weddw ar gyfer pob mathau o ddigwyddiadau ac achlysuron gan gynnwys cynhadleddau, cyfarfodydd, darlithoedd a phartion preifat.

OHERWYDD Y GWAITH ADEILADU CAFFI A CHEGIN NEWYDD A DARPARU GOFOD I GAFFI DROS DRO AR LAWR CYNTAF YR ORIEL DROS Y GAEAF, DOES DIM GOFOD AR GAEL I HURIO AR HYN O BRYD. YMDDIHEURWN AM UNRHYW ANGHYFLEUSTRA.

Gall Caffi’r Oriel arlwyo ar gyfer unrhyw ddigwyddiad ac mae'r fwydlen yn cynnwys cynnyrch lleol o'r ansawdd gorau.
Mae WI-FI ar gael ym mhrif rannau yr adeilad a'r mwyafrif o'r ystafelloedd sydd ar gael i'w llogi. Hefyd gallwn logi offer a chynnig cefnogaeth dechnegol.