Os ydych wedi derbyn llythyr adnewyddu ac yn dymuno adnewyddu am y flwyddyn defnyddiwch y linc isod os gwelwch yn dda:

Adnewyddiad Aelodaeth

Gwnewch yn siŵr bod y manylion a ddefnyddiwch yn cyd-fynd â'r manylion aelodaeth sydd gennym ar ffeil.

Gobeithiwn eich bod wedi mwyhau eich ymweliadau â Phlas Glyn-y-Weddw a'n rhaglen o arddangosfeydd a digwyddiadau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Rydym yn ddiolchgar iawn i chi am eich cefnogaeth barhaus.