Dewch i fwynhau cinio ysgafn neu te prynhawn tra’n edmygu’r olygfa syfrdanol o Fae Ceredigion a mynyddoedd Meirionydd ac Eryri. Mae popeth wedi ei goginio yn ffres yn y caffi yn defnyddio cynhyrch lleol o’r safon uchaf.

Edrychwch ar ein bwydlen diweddaraf. Gweinir bwyd poeth hyd at 3:30yp ac archebion olaf 4:30yp.

Bwydlen Caffi'r Oriel

Bwydlen diweddaraf (ddim yn cynnwys prydau arbennig)​

Bwydlen Nadolig 2018

Bwydlen Nadolig 2018

Café Tour