Dewch i fwynhau brecwast, cinio ysgafn neu baned a chacen yn ein caffi dros dro sydd ar lawr cyntaf yr Oriel dros y gaeaf tra mae'r gwaith adeiladu caffi a chegin newydd yn digwydd. Mae popeth wedi ei goginio yn ffres yn y caffi yn defnyddio cynhyrch lleol o’r safon uchaf. Lifft ar gael os oes angen.

Sgor hylendid bwyd = 5

Bwydlen Caffi'r Oriel

Bwydlen diweddaraf (ddim yn cynnwys prydau arbennig)​

Café Tour