OllArddangosfeyddSgyrsiauConcertsGweithdaiTheatrArall
Arddangosfa Haf

Arddangosfa Haf

Arddangosfa Haf Fawreddog yn cynnwys dros 100 o artistiaid. Cannoedd o weithiau celf i'w prynu oddi ar y wal i fynd adref heddiw!

Parhau tan Medi 29ain

Darllen mwy
Rachel Porter - Bydoedd Bach

Rachel Porter - Bydoedd Bach

Y bydoedd bach sydd o’i chwmpas sydd wedi ysbrydoli Rachel Porter yn hon, ei harddangosfa unigol gyntaf. Mewn gwaith dyfrlliw cywrain mae Rachel yn tynnu sylw at y planhigion cyffredin wrth ei thread yn ogystal â’r pryfetach a’r adar sy’n creu cynefinoedd arbennig Pen Llŷn ac Enlli.

Wrth dynnu ein sylw at y manylion sy’n creu’r bydoedd bach cyfoethog hyn mae Rachel yn llwyddo i ddathlu eu harddwch tra hyfyd yn pwysleisio breuder byd natur.

Ben Porter - Hwylio yn Erbyn Plastig

Ben Porter - Hwylio yn Erbyn Plastig

Yn 2018 roedd Ben Porter yn rhan o daith hwylio gydweithredol i ymchwilio a thynnu sylw at lygredd anweledig yn y cefnfor Arctic. Roedd y grŵp amrywiol o fyfyrwyr ar y fordaith yn cynnwys gwyddonwyr, amgylcheddwr, ffotograffwyr, artistiaid a fideograffwyr tanbaid, oll wedi’u dwyn ynghyd trwy eu cyd-gariad at gefnforoedd a’u hangerdd dros ddiogelu'r byd naturiol. Buont yn defnyddio eu sgiliau cyfunol i godi ymwybyddiaeth o'r bygythiadau cudd mae ein moroedd yn wynebu ac rydym yn falch iawn o allu tynnu sylw at eu gwaith amhrisiadwy yn y Plas

Arddangosfeydd Tymor yr Hydref

Arddangosfeydd Tymor yr Hydref

Ymunwch gyda ni i ddathlu agoriad Tymor yr Hydref am 2 o'r gloch pnawn Sul, Hydref 6ed, 2019.

Arddangosfeydd newydd:

Gwyn Roberts - 'Creigiau a Chlogwyni'

Daniel Roberson - 'Beirdd ac Adar'

Teresa Jenellen - 'Canghennau'

Billy Bagilhole - 'Jyst William'

Crochenwyr Gogledd Cymru - 'Ffantasi a Thân'

ochr yn ochr â detholiad o waith gan artistiaid oriel

Arddangosfeydd ymlaen hyd 24/12/2019