OllArddangosfeyddSgyrsiauConcertsGweithdaiTheatrArall
Arddangosfeydd Ionawr 2020

Arddangosfeydd Ionawr 2020

Croesawir chwi i agoriad arddangosfa gyntaf 2020 am 2yh ar Ionawr 26ain.

Gwaith newydd gan

Stephen John Owen: Gwastraff Da o Amser / Time Well Wasted

teska - Therese Urbanska

Rachel Stewart: I'r wawr ac ymlaen at yfory / Into the dawn and on to tomorrow

Deirdre McKenna & Marged Pendrell: ‘Ynysoedd/Oileain’

Archie Miles:Coed Treftadaeth Cymru / Heritage Trees of Wales, gyda sgwrs ddarluniol gn Archie Miles ar Fawrth 8ed am 2yh (rhowch wybod os am fod yn bresennol os gwelwch yn dda). £5 gyda phaned i ddilyn.

Bydd yr arddangosfeydd ymlaen tan Mawrth 22ain, 2020

Arddangosfeydd 2020

Arddangosfeydd 2020

Ionawr 26 - Mawrth 22: Stephen John Owen, teska (Therese Urbanska), Rachel Stewart, Deirdre McKenna & Marged Pendrell ac Archie Miles.

Mawrth 29 - Mai 10: Aled Prichard-Jones, Josie Russell, Judith Hay, Janey Masters a Paul Emmanuel.

Mai 17 - Gorffennaf 12: Wil Rowlands, Kim Atkinson, Janie McLeod a Claire Langdown.

Gorffennaf 22 - Hydref 4: Arddangosfa Haf gyda artistiaid cymysg. Hefyd, Jaques Nimki.

Hydref 11 - Rhagfyr 24: Howard Coles, Katherine Jones ac eraill i'w cadarnhau.

Arddangosfa Nesaf

Arddangosfa Nesaf

Aled Prichard Jones, Josie Russell, Judith Hay, Janey Masters a Paul Emmanuel