Celf Ar-lein

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra ond mae'r oriel bellach ar gau am gyfnod estynedig.

Serch hynny gallwch barhau i brynu'ch hoff weithiau celf ar-lein - dilynwch y ddolen isod i weld dewis eang o weithiau sydd ar gael gan artistiaid o Gymru a thu hwnt. Os oes angen unrhyw gymorth arnoch neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch enquiry@oriel.org.uk a byddwn mewn cyswllt

Mae Collectorplan, cynllun prynu di-lôg Cyngor y Celfyddydau, ar gael fel arfer ond bydd rhaid i chi gysylltu gyda’r oriel i drefnu’ch pryniant.

Cliciwch yma i weld neu brynu

Gallwn drefnu cludiant am gôst ychwanegol - byddwn yn ceisio cadw’r gôst mor isel â phosib a gwneud y trefniadau gyda chi cyn eu hanfon.

Cofiwch fod nifer o eitemau eraill ar gael ar-lein gan gynnwys tocynnau rhodd ac eitemau anrhegion o'r siop.