Mae Rachel yn byw ar dyddyn bychan yn Llysfaen ger Bae Colwyn ac mae wedi bod yn arbrofi gyda gwahanol gyfryngau paent ers pan yn blentyn. Enillodd Ddiploma Cenedlaethol BTEC mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Celf Bangor, lle cafodd ei dysgu gan Lesley Jones a Peter Prendergast. Cyn cael ei thri phlentyn bu’n gweithio ym musnes pensaernïol ei thad gan ddilyn cwrs diploma serameg yng Ngholeg Llandrillo, cyn defnyddio’r cyfrwng yna i wneud gemwaith Raku. Mae hi bellach wedi dychwelyd at arlunio a phaentio.

Mae ei gwaith yn dangos ei chariad at y rhan hyfryd hon o Gymru a gafodd ei feithrin yn ystod llawer o wyliau plentyndod yn gwersylla ar Benrhyn Llŷn. Mae'n mwynhau paentio golygfeydd arfordirol a gwledig gan gynnwys ei phraidd o ddefaid a da byw eraill.

Click here to see Rachel's new work in our Summer Exhibition

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Bore addawol

Bore addawol

£ 270

Olew

Disgleirdeb Hydref, Foel Fawr

Disgleirdeb Hydref, Foel Fawr

£ 270

Olew

Dyddiau'r Hydref, Abersoch

Dyddiau'r Hydref, Abersoch

£ 235

Inc a Dyfrlliw

Noson o Hydref, Pistyll

Noson o Hydref, Pistyll

£ 210

Siarcol a Dyfrlliw

Cyfnos, Santes Fair, Nefyn

Cyfnos, Santes Fair, Nefyn

£ 290

Olew

Diwrnod yr Haf, Foel Fawr

Diwrnod yr Haf, Foel Fawr

Gwerthwyd

Olew

Yng nghysgod y diwrnod, Foxhole

Yng nghysgod y diwrnod, Foxhole

Gwerthwyd

Olew

Machlud, Camlas Castello, Fenis

Machlud, Camlas Castello, Fenis

Gwerthwyd

20x30cm - Olew

Llanw gyda'r nos, Conwy

Llanw gyda'r nos, Conwy

Gwerthwyd

35x20cm - Dyfrlliw a Chreon

Ponte Vecchio, Fflorens, Yr Eidal

Ponte Vecchio, Fflorens, Yr Eidal

£ 225

35x20cm - Inc a Dyfrlliw

Toeon, Fflorens, Yr Eidal

Toeon, Fflorens, Yr Eidal

Gwerthwyd

75x57cm - Dyfrlliw a Chreon

Aberdaron

Aberdaron

£ 210

35x20cm - Dyfrlliw a Chreon

Bythynnod, Nefyn

Bythynnod, Nefyn

£ 245

37x57cm - Dyfrlliw a Chreon

Nefyn, hwyr mis Medi

Nefyn, hwyr mis Medi

£ 315

75x57cm - Dyfrlliw a Chreon

Diwrnod Gogoneddus Arall, Bae Sant Tudwal

Diwrnod Gogoneddus Arall, Bae Sant Tudwal

£ 945

200x88cm - Olew

Môr a Thywod, Nefyn

Môr a Thywod, Nefyn

£ 750

86x168cm - Olew

Fferm, Porth Ysgaden

Fferm, Porth Ysgaden

Gwerthwyd

50x20cm - Dyfrlliw

Diwrnod o Wanwyn, Porth Ysgo

Diwrnod o Wanwyn, Porth Ysgo

Gwerthwyd

30x44cm - Olew

Diwrnod Haf, Llanbedrog

Diwrnod Haf, Llanbedrog

£ 395

124x84cm - Dyfrlliw

Golau gaeafol, Eryri

Golau gaeafol, Eryri

Gwerthwyd

33x12cm - Olew

Golau Pinc, Llithfaen

Golau Pinc, Llithfaen

Gwerthwyd

30x20cm - Olew

Cip o'r Haul

Cip o'r Haul

£ 270

40x18cm - Olew

Haul Gwan, Nefyn

Haul Gwan, Nefyn

Gwerthwyd

40x18cm - Olew

Dwi'n gweld y môr

Dwi'n gweld y môr

Gwerthwyd

50x20cm - Dyfrlliw

Bore Barugog

Bore Barugog

Gwerthwyd

20x30cm - Olew

Diwrnod Hydrefol Llaith

Diwrnod Hydrefol Llaith

£ 245

26x24cm - Olew

Clogwyni ym Mhistyll

Clogwyni ym Mhistyll

£ 750

86x168cm - Olew

Clychau'r Gôg a Thriaglog, Boduan

Clychau'r Gôg a Thriaglog, Boduan

Gwerthwyd

58x30cm - Olew

Cychod, Abersoch

Cychod, Abersoch

£ 385

Dyfrlliw

Diwrnod Golchi, Pen Llyn

Diwrnod Golchi, Pen Llyn

£ 295

Dyfrlliw a Chrayon