Mae Archie Miles yn ffotograffydd ac awdur cydnabyddiedig a gyda angerdd dwfn tuag at fyd natur roedd yn drywydd naturiol iddo ganolbwyntio ei sylw ar goed a dyna yw ei fyd ers ugain mlynedd. Mae wedi ysgrifennu a thynnu lluniau ar gyfer wyth cyfrol ei hun tra’n cyfrannu at nifer fawr o lyfrau a chyhoedddiadau eraill. Cyhoeddodd fonograff ar y dderwen Brydeinig, “The British Oak” yn 2013 gydag ail-gyhoeddiad yn 2016, yr un flwyddyn a “Treescape”, comisiwn arbennig gan Premier Paper Group yn darlunio rhyfeddod coed. Yr onnen oedd testun ei waith diweddaraf ac mae “ASH”, gyhoeddwyd yn Medi 2018, yn fonograff sy’n ddathliad o bob agwedd o’r goeden onnen ym Mhrydain cyn i lawer ohonynt ildio i glwyf lladdwr yr ynn. Cyhoeddodd lyfr ar goed treftadol Cymru yn 2012 ond yn anffodus mae’r gyfrol yna allan o brint. Mae’n byw a gweithio ger Henffordd.

Mae prif lyfrau Archie ar gael yma yn ogystal â rhai delweddau o Heritage Trees Wales.