Archie Miles – Coed Treftadol Cymru

Detholiad o ffotograffau gan Archie Miles o goed rhyfeddol nodweddwyd ganddo yn ei gyfrol ar Goed Treftadol Cymru a gyhoeddwyd yn 2012. Mae pob un ffotograff wedi’i fframio yn yr un pren a’r goeden ddarlunir.

Mae Archie Miles wedi gweithio fel ffotograffydd am dros ddeugain mlynedd a dechreuodd ysgrifennu hefyd tua pum mlynedd ar hugain yn ôl. Gydag angerdd dwfn tuag at fyd natur roedd yn drywydd naturiol iddo ganolbwyntio ei sylw ar goed a dyna yw ei fyd ers ugain mlynedd. Mae wedi ysgrifennu a thynnu lluniau ar gyfer wyth cyfrol ei hun tra’n cyfrannu at nifer fawr o lyfrau a chyhoedddiadau eraill. Cyhoeddodd fonograff ar y dderwen Brydeinig, “The British Oak” yn 2013 gydag ail-gyhoeddiad yn 2016, yr un flwyddyn a “Treescape”, comisiwn arbennig gan Premier Paper Group yn darlunio rhyfeddod coed. Yr onnen oedd testun ei waith diweddaraf ac mae “ASH”, gyhoeddwyd yn Medi 2018, yn fonograff sy’n ddathliad o bob agwedd o’r goeden onnen ym Mhrydain cyn i lawer ohonynt ildio i glwyf lladdwr yr ynn.

Mae ganddo lyfrgell ddelweddau cynhwysfawr gyda dros 50,000 o luniau o goed yn ogystal ag archif o ddeunydd hanesyddol cysylltiol.

Bydd Archie Miles cyflwyno sgwrs ar ei waith gan ganolbwyntio ar Goed Treftadol Cymru am 2pm Sul Mawrth 8fed. Archebwch le drwy ebost enquiry@oriel.org.uk neu ffonio’r oriel 01758 740763
Mae “Heritage Trees Wales” allan o brint ar y funud – gobeithiwn bydd yr arddangosfa hon yn cymell ail-gyhoeddiad.

Coed Treftadol Cymru

Am yr arddangosfa

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Ywen Discoed

Ywen Discoed

£ 270

Print digidol lliw, safon archifol, ffram pren poplys

Poplys Du Aberhonddu

Poplys Du Aberhonddu

£ 270

Print digidol lliw, safon archifol, ffram pren poplys

Perllan Gellygen Perai, Llanfihangel-Ystum-Llywern

Perllan Gellygen Perai, Llanfihangel-Ystum-Llywern

£ 270

Print digidol lliw, safon archifol, ffram pren gellyg

Derw Mawr Parc Dinefwr

Derw Mawr Parc Dinefwr

£ 270

Print digidol lliw, safon archifol, ffram pren derw

Ywen Alltmawr

Ywen Alltmawr

£ 270

Print digidol lliw, safon archifol, ffram pren ywen

Gwrych Tresi Aur Llanwnnen

Gwrych Tresi Aur Llanwnnen

£ 270

Print digidol lliw, safon archifol, ffram pren tresi aur

Llwyfen Llydanddail Llangors

Llwyfen Llydanddail Llangors

£ 270

Print digidol lliw, safon archifol, ffram pren llwyfen

Ffawydd y Dyffryn Mud

Ffawydd y Dyffryn Mud

£ 270

Print digidol lliw, safon archifol, ffram pren ffawydd

Gwrych Ffawydd y Blorens

Gwrych Ffawydd y Blorens

£ 270

Print digidol lliw, safon archifol, ffram pren ffawydd

Bedwen Lwyd Ryfeddol Tŷ Uchaf, Dyffryn Wysg 1

Bedwen Lwyd Ryfeddol Tŷ Uchaf, Dyffryn Wysg 1

£ 270

Print digidol lliw, safon archifol, ffram pren bedw

Bedwen Ryfeddol Dyffryn Wysg 2

Bedwen Ryfeddol Dyffryn Wysg 2

£ 270

Print digidol lliw, safon archifol, ffram pren bedw