Ben Porter - Hwylio yn Erbyn Plastig

Yn 2018 roedd Ben Porter yn rhan o daith hwylio gydweithredol i ymchwilio a thynnu sylw at lygredd anweledig yn y cefnfor Arctic. Roedd y grŵp amrywiol o fyfyrwyr ar y fordaith yn cynnwys gwyddonwyr, amgylcheddwr, ffotograffwyr, artistiaid a fideograffwyr tanbaid, oll wedi’u dwyn ynghyd trwy eu cyd-gariad at gefnforoedd a’u hangerdd dros ddiogelu'r byd naturiol. Buont yn defnyddio eu sgiliau cyfunol i godi ymwybyddiaeth o'r bygythiadau cudd mae ein moroedd yn wynebu ac rydym yn falch iawn o allu tynnu sylw at eu gwaith amhrisiadwy yn y Plas