Corff | Tir | Lle

Ymunwch â ni ar Benrhyn Llŷn am benwythnos o weithgreddau sy’n dychmygu symudiadau creu lleoedd, trwy ymarfer dawns – symposiwm, dangosiadau ffilm, perfformiad, sgyrsiau a thrafodaeth, twmpath, sgwrs dros frecwast a thro.

Sadwrn 12/10/2019 10.30am – 4.15pm

Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog,

Symposiwm

£15 yn cynnwys lluniaeth a chinio (Rhowch wybod os oes gennych anghenion diet arbennig)

Wedi’i guradu a’i arwain gan yr artist symudiad ar breswyliad Simon Whitehead, mae’r symposiwm hwn ar agor i bawb sydd â diddordeb yn y lleoedd rydym yn eu creu, y tiroedd sy’n ein siapio ni a’n cyrff sy’n symyd drwyddynt.

Cyflwyniadau gan y perfformwyr dawns Simon Whitehead, Robbie Synge ac Angharad Harrop,ochr yn ochr â’r cynhyrchydd creadigol Chris Ricketts. Dangosiadau ffilmiau dawns o waith Rosemary Butcher, Eiko & Koma, Jess Lerner/Tanya Syed, Adele Vye a Cleophée Lior Moser.

Mae Simon Whitehead, yn gweithio o’i gartref gwledig yn Sir Benfro ac yn ffigwr amlwg yn rhyngwladol yn y byd symudiad perfformiadol. Bu’n byw yng ngogledd Llŷn am gyfnod yn y 90au a mae gweithio ar brosiectau gyda Plas Glyn-y-Weddw yn galluogi iddo ail-edrych ar rai o’i brosiectau o’r cyfnod yna ynghyd â datblygu prosiect yn Plas. Gyda Simon ydym yn creu atgof am y neuadd ddawns arferai fod yn atyniad pwysig ym Mhlas Glyn-y-Weddw yng nghyfnod Solomon Andrews trwy greu lawnt ddawnsio berddail gyda’r artist Jacques Nimki, a bydd comisiwn perfformiadol arbennig i’r lawnt yn cael ei gyhoeddi yn ystod y symposiwm.

Mae rhaid archebu lle ar gyfer y sympsiwm drwy ddilyn y linc ar waelod y dudalen neu ffonio’r oriel at 01758740763


Sadwrn 12/10/2019

7.30pm, Neuadd Eglwys St Pedrog, Llanbedrog

Twmpath gyda Carreg Bica ac artist dawns Rosalind Holgate-Smith

Tocynnau £6/£4 (cons. myfyrwyr, pensiynwyr a ieuenctid dan 14)

Ers rhai blynyddoedd mae Simon Whitehead wedi trefu twmpath yn neuadd bentref Abercych a dyma ddod a’r profiad i Lanbedrog. Bydd y band gwerin arobryn Carreg Bica - Julie Murphy, Ceri Rhys Matthews (dau o sefydlwyr y grwp Fernhill), Ceri Owen Jones ac Elsa Davies yn creu awyrgylch arbennig iawn.

Yn ystod y noson bydd perfformiad gan yr artist dawns Rosiland Holgate-Smith

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael

Mae rhaid archebu lle ar gyfer y twmpath drwy ddilyn y linc ar waelod y dudalen neu ffonio’r oriel at 01758740763

Tocynnau £6/£4 (cons. myfyrwyr, pensiynwyr a ieuenctid dan 14)

Cefnogir gan gynllun Noson Allan, Cyngor Celfyddydau Cymru


Sul 13/10/2019

10.30am

Cyfarfod am goffi yn Cwt Tatws, Tudweiliog (LL53 8PD) i drafod sgyrsiau, ffilmiau a themau y diwrnod blaenorol.

12pm

Tro yn ardal Nefyn, yn cynnwys olion anheddau’r Oes Haearn ar Garn Boduan, dan arweiniad yr archaeolegydd Kenneth Brassil.Dewch a chinio pecyn. Os hoffech ddod ar y dro yn unig dewch at Ganolfan Nefyn erbyn 12pm.

Rhowch wybod i’r oriel drwy ebostio enquiry@oriel.org.uk neu ffonio 01758 740763 i roi gwybod os ydych am ddod draw i Cwt Tatws a/neu y dro. Bydd angen i bawb dalu am ei luniaeth ei hun yn Cwt Tatws a bydd angen cinio pecyn ar gyfer y dro.

Cefnogir y penwythnos gan Gyngor Celfyddydau Cymru

delwedd: simon whitehead, tir bwrdd 1998

llun: Martin Roberts

Archebwch Nawr

Corff | Tir | Lle