corff  tir  lle

Symposiwm sy'n dychmygu symudiadau creu lleoedd, trwy ymarfer dawns.

Dangosiadau ffilm, perfformiad, sgyrsiau a thrafodaeth, twmpath, sgwrs dros frecwast a thro.

Wedi'i guradu a'i arwain gan yr artist symudiad ar breswyliad Simon Whitehead, mae'r symposiwm hwn yn agored i bawb sydd a diddordeb yn y lleoedd rydym yn eu creu, y tiroedd sy'n ein siapio ni a'n cyrff sy'n symud drwyddynt.

Rhaglen i gynnwys ffilmiau gan Rosemary Butcher, Eiko a Koma, Jess Lerner / Tanya Syed, Adele Vye ac eraill, ynghyd a pherfformiad archif ac arteffactau gan Simon Whitehead a thwmpath gyda Carreg Bica.

Ymunwch a ni ar Benrhyn Llyn am benwythnos bywiog o fyfyrdod a symudiad ynghyd a chyhoeddiad comisiwn dawns perfformaidol newydd ar gyfer y lawnt berddail sy'n tyfu yn y Plas, cydweithrediad rhwng Simon Whitehead a Jacques Nimki.

Cofrestrwch eich diddordeb: enquiry@oriel.org.uk

delwedd: simon whitehead, tir bwrdd 1998

llun: Martin Roberts