Di Metcalfe - Ceisio Llonyddwch

Gwahoddir chi yn gynnes i agoriad arddangosfa o waith newydd gan Di Metcalfe, dydd Sul, Mai 27ain, 2018 am 2pm.

Yn canfod llonyddwch wrth baentio traethau a chilfachau Pen Llŷn ac Ynys Môn, mae gwaith Di Metcalfe yn wledd o liw a symudiad.

Mae'r arddangosfa yn diweddu ar Gorffennaf 15ed, 2018.