Di Metcalfe - Ceisio Llonyddwch

Yn canfod llonyddwch wrth baentio traethau a chilfachau Pen Llŷn ac Ynys Môn, mae gwaith Di Metcalfe yn wledd o liw a symudiad, fel y gwelir yn ei harddangosfa newydd 'Ceisio Llonyddwch'