Morag Colquhoun - Trofannolismo

"Ar ymylon pethau mae'r arloesedd - neu'r ymdarddiad - mwyaf yn digwydd." Mae Trofannolismo yn ail-ddychmygu mudiad Tropicália Brasilaidd yr 1960au o bersbectif Cymru wledig.

Yn gysylltiedig â'r arddangosfa: Seminar - Celf yw Natur, Natur fel Celf 09/06/2018 10.30am – 3.30pm

Ymunwch gyda ni am ddiwrnod difyr o gyflwyniadau a thrafodaeth wedi’i ysgogi gan arddangosfa Morag Colquhoun, Trofannolismo, sy’n cwmpasu celf, dylunio a natur.

Cyfranwyr: Stephen West, Cadeirydd (artist a chyn Gyfarwyddwr Cywaith Cymru . Artworks Wales); Christine Evans (bardd); Ben Stammers (artist a chadwriaethwr); Peter Howlett (ffotograffydd, adarydd a chyn Guradur Fertebriaid yn Amgueddfa Cymru); Simon Whitehead (artist) a Morag Colquhoun (artist).

£10, yn cynnwys cinio ysgafn

10.30am – cofrestru a phaned cyn i’r seminar gychwyn am 11am.

Archebwch eich tocynnau yma neu drwy ffonio’r oriel ar 01758 740763. Rhowch wybod i’r oriel os oes gennych unrhyw anghenion diet arbennig

Logos Morag