Morag Colquhoun - Trofannolismo

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i agoriad Trofannolismo gan Morag Colquhoun, dydd Sul, Mai 27ain, 2018 am 2pm.

"Ar ymylon pethau mae'r arloesedd - neu'r ymdarddiad - mwyaf yn digwydd." Mae Trofannolismo yn ail-ddychmygu mudiad Tropicália Brasilaidd yr 1960au o bersbectif Cymru wledig.

Yn gysylltiedig â'r arddangosfa:
Y Seminar - Celf yw Natur, Natur fel Celf
Mehefin 9ed, 2018
Rhaid archebu lle

Mae'r arddangosfa'n parhau hyd Gorffennaf 15ed, 2018