Mae ‘Trofannolismo’ gan Morag Colquhoun yn ail-ddychmygu mudiad Tropicalia Brasilaidd yr 1960au o berspectif Cymru wledig gyda ffocws ar Ynys Enlli, yn arbennig yr adar ymfudol sydd yn cyrraedd yno o Dde America. Mae’r arddangosfa yn ganlyniad i gyfnod o gyd-weithio gyda ecologwyr, amaethyddwyr, garddwriaethwyr a chymunedau yng Nghymru yn ystod haf 2017. Hefyd yn rhan o’r arddangosfa bydd ‘L& Ch’, paentiad gan Laszlo Noholy-Magy ac adar tacsidermi ar fenthyg o Amgueddfa Cymru.

"Ar ymylon pethau mae'r arloesedd - neu'r ymdarddiad - mwyaf yn digwydd." Mae Trofannolismo yn ail-ddychmygu mudiad Tropicália Brasilaidd yr 1960au o bersbectif Cymru wledig.

Yn gysylltiedig â'r arddangosfa: Y Seminar - Celf yw Natur, Natur fel Celf
Mehefin 9ed, 2018. Rhaid archebu lle

Mae'r arddangosfa'n parhau hyd Gorffennaf 15ed, 2018

Artists A-Z