David Barnes - Tir ac Arfordir

Gwahoddir chi yn gynnes i agoriad arddangosfa o waith newydd gan David Barnes, dydd Sul, Mai 27ain, 2018 am 2pm.

Mae David Barnes wedi byw yng ngogledd Cymru trwy'r rhan fwyaf o'i fywyd fel oedolyn ac yn treulio amser maith ar fynyddoedd Eryri ac arofodir yr ardal; ymatebiad i'r tirlun sydd yma yn ei waith.

Mae'r arddangosfa yn parhau tan Gorffennaf 15ed, 2018.