Ganed David Barnes yn yr Affrig a threuliodd ei blentyndod cynnar yno. Mae ganddo radd mewn hanes ac economeg a chymhwyster fel cyfrifydd siartedig.

Dechreuodd baentio yn 2008 wedi iddo ymddeol. Bu ei arddangosfa gyntaf yn mis Medi o'r flwyddyn honno yn llwyddiannus iawn gyda'r cwbl o'i waith yn gwerthu. Yr un flwyddyn, cafodd ei ddewis i arddangos yn yr RCA, Conwy. Ers hynny mae wedi arddangos yn rheolaidd yn Oriel yr Albany yng Nghaerdydd yn ogystal ag orielau eraill ar hyd a lled y DU. Gwerthwyd ei waith i gwsmeriaid yn China, Ffrainc, yr Iseldiroedd a'r UDA.

Fel oedolyn, gogledd Cymru fu ei gartref pennaf a threuliodd lawer o'i amser hamdden yn cerdded mynyddoedd Eryri ac arfordir y Gogledd a Mon. Ei ymateb i'r tirluniau yma sy'n ysbrydoli ei waith. Mae hefyd yn hoff o ddarlunio bywyd llonydd. Fel nifer o artistiaid Cymreig eraill a edmyga David, megis y diweddar Kyffin Williams, mae yn paentio mewn olew, gan ddefnyddio cyllell balet a thechneg drwchus impasto i greu llinellau cref sy'n ychwanegu cryfder a sail i'w waith, ac yn rhoi iddo deimlad cerflunaidd.

Cliciwch i weld gwaith David