Ganed David Barnes yn yr Affrig a threuliodd ei blentyndod cynnar yno. Mae ganddo radd mewn hanes ac economeg a chymhwyster fel cyfrifydd siartedig.

Dechreuodd baentio yn 2008 wedi iddo ymddeol. Bu ei arddangosfa gyntaf yn mis Medi o'r flwyddyn honno yn llwyddiannus iawn gyda'r cwbl o'i waith yn gwerthu. Yr un flwyddyn, cafodd ei ddewis i arddangos yn yr RCA, Conwy. Ers hynny mae wedi arddangos yn rheolaidd yn Oriel yr Albany yng Nghaerdydd yn ogystal ag orielau eraill ar hyd a lled y DU. Gwerthwyd ei waith i gwsmeriaid yn China, Ffrainc, yr Iseldiroedd a'r UDA.

Fel oedolyn, gogledd Cymru fu ei gartref pennaf a threuliodd lawer o'i amser hamdden yn cerdded mynyddoedd Eryri ac arfordir y Gogledd a Mon. Ei ymateb i'r tirluniau yma sy'n ysbrydoli ei waith. Mae hefyd yn hoff o ddarlunio bywyd llonydd. Fel nifer o artistiaid Cymreig eraill a edmyga David, megis y diweddar Kyffin Williams, mae yn paentio mewn olew, gan ddefnyddio cyllell balet a thechneg drwchus impasto i greu llinellau cref sy'n ychwanegu cryfder a sail i'w waith, ac yn rhoi iddo deimlad cerflunaidd.

Cliciwch yma i weld gwaith newydd David yn ein Arddangosfa Haf

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Afon yn y bwlch

Afon yn y bwlch

£ 675

16 x 12" - olew ar fwrdd

Pentref yn Eryri

Pentref yn Eryri

£ 575

8 x 20" - olew ar fwrdd

Yr Wyddfa o lethrau Glyder Fach

Yr Wyddfa o lethrau Glyder Fach

£ 975

16 x 20" - olew ar fwrdd

Ffordd i'r bryn

Ffordd i'r bryn

£ 675

16 x 12" - olew ar fwrdd

Ar yr Arfordir Gorllewinol

Ar yr Arfordir Gorllewinol

£ 1475

22 x 28" - olew ar fwrdd

Ffordd Fynydd

Ffordd Fynydd

£ 675

16 x 12" - olew ar fwrdd

Fferm yn y Carneddau

Fferm yn y Carneddau

£ 675

16 x 12" - olew ar fwrdd

Hydref yng Ngwynedd

Hydref yng Ngwynedd

£ 675

12 x 16" - olew ar fwrdd

Llecyn yng Ngwynedd

Llecyn yng Ngwynedd

Gwerthwyd

8x20" - Olew ar fwrdd

Tywydd Garw

Tywydd Garw

Gwerthwyd

16x12" - Olew ar fwrdd