Ganed David Barnes yn yr Affrig a threuliodd ei blentyndod cynnar yno. Mae ganddo radd mewn hanes ac economeg a chymhwyster fel cyfrifydd siartedig. 

Dechreuodd baentio yn 2008 wedi iddo ymddeol. Bu ei arddangosfa gyntaf yn mis Medi o'r flwyddyn honno yn llwyddiannus iawn gyda'r cwbl o'i waith yn gwerthu. Yr un flwyddyn, cafodd ei ddewis i arddangos yn yr RCA, Conwy. Ers hynny mae wedi arddangos yn rheolaidd yn Oriel yr Albany yng Nghaerdydd yn ogystal ag orielau eraill ar hyd a lled y DU. Gwerthwyd ei waith i gwsmeriaid yn China, Ffrainc, yr Iseldiroedd a'r UDA.

Fel oedolyn, gogledd Cymru fu ei gartref pennaf a threuliodd lawer o'i amser hamdden yn cerdded mynyddoedd Eryri ac arfordir y Gogledd a Mon. Ei ymateb i'r tirluniau yma sy'n ysbrydoli ei waith. Mae hefyd yn hoff o ddarlunio bywyd llonydd. Fel nifer o artistiaid Cymreig eraill a edmyga David, megis y diweddar Kyffin Williams, mae yn paentio mewn olew, gan ddefnyddio cyllell balet a thechneg drwchus impasto i greu llinellau cref sy'n ychwanegu cryfder a sail i'w waith, ac yn rhoi iddo deimlad cerflunaidd.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Pentreflan Cymreig

Pentreflan Cymreig

£ 475

8x12" - Olew ar fwrdd

Golygfa o arfordir Cymru

Golygfa o arfordir Cymru

£ 1295

24x30" - Olew ar fwrdd

Golygfa o Lŷn

Golygfa o Lŷn

£ 395

10x8" - Olew ar fwrdd

Fferm Fynydd

Fferm Fynydd

£ 495

12x10" - Olew ar fwrdd

Tua'r Bae

Tua'r Bae

£ 395

10x8" - Olew ar fwrdd

Pen y Bwlch

Pen y Bwlch

£ 495

12x10" - Olew ar fwrdd

Nant Gwynant

Nant Gwynant

£ 675

16x12" - Olew ar fwrdd

Ffordd yn y Mynydd

Ffordd yn y Mynydd

£ 675

16x12" - Olew ar fwrdd

Bwlch Llanbedris

Bwlch Llanbedris

£ 675

16x12" - Olew ar fwrdd

Ffordd i'r Fferm

Ffordd i'r Fferm

£ 675

16x12" - Olew ar fwrdd

Llwybr Arfordir

Llwybr Arfordir

£ 975

16x24" - Olew ar fwrdd

Arfordir Ynys Môn

Arfordir Ynys Môn

£ 975

16x24" - Olew ar fwrdd

Ffordd i'r traeth

Ffordd i'r traeth

£ 675

16x12" - Olew ar fwrdd

Ffordd i'r Fferm

Ffordd i'r Fferm

£ 675

16x12" - Olew ar fwrdd

Ffordd ar draws y Gweundir

Ffordd ar draws y Gweundir

£ 395

10x8" - Olew ar fwrdd

Dros y Bwlch

Dros y Bwlch

£ 495

12x10" - Olew ar fwrdd

Fferm, Moelwyn

Fferm, Moelwyn

£ 395

10x8" - Olew ar fwrdd

Ffordd yng Ngwynedd

Ffordd yng Ngwynedd

£ 675

12x16" - Olew ar fwrdd

Fferm yng Ngwynedd

Fferm yng Ngwynedd

£ 395

10x8" - Olew ar fwrdd

Fferm uwchlaw Betws

Fferm uwchlaw Betws

£ 675

16x12" - Olew ar fwrdd

Llanw Hwyr

Llanw Hwyr

£ 675

12x16" - Olew ar fwrdd

Bythynod ym Mae Ceredigion

Bythynod ym Mae Ceredigion

£ 395

10x8" - Olew ar fwrdd

Bae Ceredigion

Bae Ceredigion

£ 795

16x20" - Olew ar fwrdd

Aberglaslyn

Aberglaslyn

£ 675

16x12" - Olew ar fwrdd

Fferm yn Eryri

Fferm yn Eryri

£ 675

16x12" - Olew ar fwrdd

Crafnant

Crafnant

£ 675

16x12" - Olew ar fwrdd

Y goedwig islaw Moel Siabod

Y goedwig islaw Moel Siabod

£ 675

16x12" - Olew ar fwrdd

Y Bae

Y Bae

Gwerthwyd

40.5 x 30.5cm - Olew ar fwrdd

Ger Trearddur

Ger Trearddur

Gwerthwyd

51 x 76cm - Olew ar fwrdd