Ganed David Barnes yn yr Affrig a threuliodd ei blentyndod cynnar yno. Mae ganddo radd mewn hanes ac economeg a chymhwyster fel cyfrifydd siartedig.

Dechreuodd baentio yn 2008 wedi iddo ymddeol. Bu ei arddangosfa gyntaf yn mis Medi o'r flwyddyn honno yn llwyddiannus iawn gyda'r cwbl o'i waith yn gwerthu. Yr un flwyddyn, cafodd ei ddewis i arddangos yn yr RCA, Conwy. Ers hynny mae wedi arddangos yn rheolaidd yn Oriel yr Albany yng Nghaerdydd yn ogystal ag orielau eraill ar hyd a lled y DU. Gwerthwyd ei waith i gwsmeriaid yn China, Ffrainc, yr Iseldiroedd a'r UDA.

Fel oedolyn, gogledd Cymru fu ei gartref pennaf a threuliodd lawer o'i amser hamdden yn cerdded mynyddoedd Eryri ac arfordir y Gogledd a Mon. Ei ymateb i'r tirluniau yma sy'n ysbrydoli ei waith. Mae hefyd yn hoff o ddarlunio bywyd llonydd. Fel nifer o artistiaid Cymreig eraill a edmyga David, megis y diweddar Kyffin Williams, mae yn paentio mewn olew, gan ddefnyddio cyllell balet a thechneg drwchus impasto i greu llinellau cref sy'n ychwanegu cryfder a sail i'w waith, ac yn rhoi iddo deimlad cerflunaidd.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Fferm Fynydd Eryri

Fferm Fynydd Eryri

£ 995

16x20" - Olew ar fwrdd

Tua'r bryniau

Tua'r bryniau

£ 1295

16x24" - Olew ar fwrdd

Arfordir Cymru

Arfordir Cymru

£ 1395

20x24" - Olew ar fwrdd

Y Tyddyn

Y Tyddyn

Gwerthwyd

20x24" - Olew ar fwrdd

Blaen y cwm

Blaen y cwm

Gwerthwyd

20x24" - Olew ar fwrdd

Bryniau yn y pellter

Bryniau yn y pellter

£ 1395

20x24" - Olew ar fwrdd

Hydref yn Eryri

Hydref yn Eryri

£ 695

16x21" - Olew ar fwrdd

Noswylio dros y loch

Noswylio dros y loch

£ 1295

16x24" - Olew ar fwrdd

Gyda'r nos yn Ardmair

Gyda'r nos yn Ardmair

£ 995

16x20" - Olew ar fwrdd

Arfordir Môn

Arfordir Môn

£ 1395

20x24" - Olew ar fwrdd

Fferm Carneddau

Fferm Carneddau

Gwerthwyd

16x20" - Olew ar fwrdd

Uwchben y cwm

Uwchben y cwm

£ 1295

16x24" - Olew ar fwrdd