Ganed David Barnes yn yr Affrig a threuliodd ei blentyndod cynnar yno. Mae ganddo radd mewn hanes ac economeg a chymhwyster fel cyfrifydd siartedig.

Dechreuodd baentio yn 2008 wedi iddo ymddeol. Bu ei arddangosfa gyntaf yn mis Medi o'r flwyddyn honno yn llwyddiannus iawn gyda'r cwbl o'i waith yn gwerthu. Yr un flwyddyn, cafodd ei ddewis i arddangos yn yr RCA, Conwy. Ers hynny mae wedi arddangos yn rheolaidd yn Oriel yr Albany yng Nghaerdydd yn ogystal ag orielau eraill ar hyd a lled y DU. Gwerthwyd ei waith i gwsmeriaid yn China, Ffrainc, yr Iseldiroedd a'r UDA.

Fel oedolyn, gogledd Cymru fu ei gartref pennaf a threuliodd lawer o'i amser hamdden yn cerdded mynyddoedd Eryri ac arfordir y Gogledd a Mon. Ei ymateb i'r tirluniau yma sy'n ysbrydoli ei waith. Mae hefyd yn hoff o ddarlunio bywyd llonydd. Fel nifer o artistiaid Cymreig eraill a edmyga David, megis y diweddar Kyffin Williams, mae yn paentio mewn olew, gan ddefnyddio cyllell balet a thechneg drwchus impasto i greu llinellau cref sy'n ychwanegu cryfder a sail i'w waith, ac yn rhoi iddo deimlad cerflunaidd.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Fferm Arfordirol yng Nghymru

Fferm Arfordirol yng Nghymru

Gwerthwyd

16 x 12" - Oil on Board

Edrych Dros Bae Ceredigion

Edrych Dros Bae Ceredigion

£ 675

16 x 12" - Oil on Board

Uwchben Dyffryn Lledr

Uwchben Dyffryn Lledr

£ 675

12 x 16" - Oil on Board

Fferm yng Ngwynedd

Fferm yng Ngwynedd

£ 675

12 x 16" - Oil on Board

Pentreflan Cymreig

Pentreflan Cymreig

Gwerthwyd

8x12" - Olew ar fwrdd

Golygfa o arfordir Cymru

Golygfa o arfordir Cymru

Gwerthwyd

24x30" - Olew ar fwrdd

Fferm Fynydd

Fferm Fynydd

Gwerthwyd

12x10" - Olew ar fwrdd

Tua'r Bae

Tua'r Bae

Gwerthwyd

10x8" - Olew ar fwrdd

Pen y Bwlch

Pen y Bwlch

Gwerthwyd

12x10" - Olew ar fwrdd

Ffordd yn y Mynydd

Ffordd yn y Mynydd

£ 675

16x12" - Olew ar fwrdd

Bwlch Llanbedris

Bwlch Llanbedris

Gwerthwyd

16x12" - Olew ar fwrdd

Ffordd i'r Fferm

Ffordd i'r Fferm

£ 675

16x12" - Olew ar fwrdd

Llwybr Arfordir

Llwybr Arfordir

Gwerthwyd

16x24" - Olew ar fwrdd

Ffordd i'r traeth

Ffordd i'r traeth

Gwerthwyd

16x12" - Olew ar fwrdd

Ffordd i'r Fferm

Ffordd i'r Fferm

£ 675

16x12" - Olew ar fwrdd

Ffordd ar draws y Gweundir

Ffordd ar draws y Gweundir

Gwerthwyd

10x8" - Olew ar fwrdd

Fferm, Moelwyn

Fferm, Moelwyn

Gwerthwyd

10x8" - Olew ar fwrdd

Ffordd yng Ngwynedd

Ffordd yng Ngwynedd

Gwerthwyd

12x16" - Olew ar fwrdd

Fferm yng Ngwynedd

Fferm yng Ngwynedd

Gwerthwyd

10x8" - Olew ar fwrdd

Fferm uwchlaw Betws

Fferm uwchlaw Betws

Gwerthwyd

16x12" - Olew ar fwrdd

Llanw Hwyr

Llanw Hwyr

Gwerthwyd

12x16" - Olew ar fwrdd

Bythynod ym Mae Ceredigion

Bythynod ym Mae Ceredigion

Gwerthwyd

10x8" - Olew ar fwrdd

Bae Ceredigion

Bae Ceredigion

Gwerthwyd

16x20" - Olew ar fwrdd

Aberglaslyn

Aberglaslyn

Gwerthwyd

16x12" - Olew ar fwrdd

Fferm yn Eryri

Fferm yn Eryri

Gwerthwyd

16x12" - Olew ar fwrdd

Crafnant

Crafnant

Gwerthwyd

16x12" - Olew ar fwrdd

Y Bae

Y Bae

Gwerthwyd

40.5 x 30.5cm - Olew ar fwrdd

Ger Trearddur

Ger Trearddur

Gwerthwyd

51 x 76cm - Olew ar fwrdd