Rydw i wrth fy modd yn peintio ac astudiais Gelf Lefel A yn yr ysgol, ond oherwydd pwysau gwaith a theulu ifanc, roedd hi’n 2000 erbyn imi ymaelodi mewn Cwrs ar Gelfyddyd yng Ngholeg Macclesfield (fel efrydydd hŷn)

Yn 2010 mentrais roi’r gorau if y ngyrfa mewn insiwrans a chanolbwyntio’n gyfangwbl ar beintio. Caf f’ysbrydoli gan harddwch a tirlun Gogledd Cymru. Defnyddiaf amrywiaeth o gyfryngau (acrylig, olew,
dyfrlliw ac inc) – weithiau ‘collage’. Yn aml iawn, fyddaf yn ail gylchua c ail-lunio lluniau. Mae’r ail-lunio’n rhoi her a boddhâd a golwg newydd ar y testun imi.

Rwyf yn mwynhau arbrofi ar gymysgedd o liwiau i greu teimladau haniaethol. Mae’n debyg mai’r lluniau sy’n tynnu sylw a safbwynt pobl fwyaf, - yn ôl un person maent yn “ffrwydradau o hapusrwydd”

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Porth Neigwl

Porth Neigwl

Gwerthwyd

70x90cm - Olew & Acrylig ar fwrdd

Creigiau, Porthdinllaen

Creigiau, Porthdinllaen

Gwerthwyd

30x30cm - Olew & Acrylig ar bren

Ynys Llanddwyn

Ynys Llanddwyn

£ 860

79x79cm - Olew & Acrylig ar bren

Porth Ceiriad

Porth Ceiriad

£ 1000

90x90cm - Olew & Acrylig ar bren

Traeth Machroes, Abersoch

Traeth Machroes, Abersoch

Gwerthwyd

49x49cm - Olew & Acrylig ar bren

Nosi, Porth Neigwl

Nosi, Porth Neigwl

Gwerthwyd

39x49cm - Olew & Acrylig ar bren

Creigiau Lafa, Niwbwrch

Creigiau Lafa, Niwbwrch

£ 490

51x51cm - Olew & Acrylig ar bren

Porth Colmon

Porth Colmon

Gwerthwyd

40x40cm - Olew & Acrylig ar bren

Bae Rhoscolyn, Ynys Môn

Bae Rhoscolyn, Ynys Môn

£ 750

50x110cm - Olew & Acrylig ar bren

Porth Oer

Porth Oer

Gwerthwyd

50x60cm - Olew & Acrylig ar bren

Mynydd Llanbedrog

Mynydd Llanbedrog

Gwerthwyd

40x40cm - Olew & Acrylig ar bren

Gwymon, Porth Swtan

Gwymon, Porth Swtan

Gwerthwyd

70x80cm - Olew & Acrylig ar bren

Niwl Dros Moelfra

Niwl Dros Moelfra

Gwerthwyd

40x49cm - Olew & Acrylig ar bren

Porth Ty Mawr

Porth Ty Mawr

£ 285

39x49cm - Olew & Acrylig ar bren

Trwyn, Carreg y Defaid

Trwyn, Carreg y Defaid

Gwerthwyd

59x59cm - Olew & Acrylig ar bren

Lan Môr Tyn Tywyn 2

Lan Môr Tyn Tywyn 2

Gwerthwyd

79x79cm - Olew & Acrylig ar bren

Lan Môr Tyn Tywyn

Lan Môr Tyn Tywyn

Gwerthwyd

59x59cm - Olew & Acrylig ar bren

Craig Wen a Môr Gwyrdd, Rhoscolyn

Craig Wen a Môr Gwyrdd, Rhoscolyn

Gwerthwyd

59x59cm - Olew & Acrylig ar bren

Porth Ysgo

Porth Ysgo

£ 860

60x60cm - Olew & Acrylig ar bren

Pyllau Cerrig, Porth Colmon

Pyllau Cerrig, Porth Colmon

Gwerthwyd

79x79cm - Olew & Acrylig ar bren

Traeth Niwbwrch

Traeth Niwbwrch

£ 950

80x80cm - Olew & Acrylig ar bren

Porth Bach

Porth Bach

£ 930

80x100cm - Olew & Acrylig ar bren

Arfordir Portmeirion

Arfordir Portmeirion

Gwerthwyd

40x50cm - Oil & Acrylic ar bren

Porth Iago

Porth Iago

Gwerthwyd

79x79cm - Olew ac Acrylig ar fwrdd

Niwbwrch, Ynys Môn

Niwbwrch, Ynys Môn

Gwerthwyd

80x80cm - Olew

Porth Neigwl

Porth Neigwl

Gwerthwyd

54 x 117cm - Olew

Porth Meudwy

Porth Meudwy

Gwerthwyd

80 x 80cm - Oil

Traeth Abersoch

Traeth Abersoch

Gwerthwyd

47 x 57cm - Olew

Porth Oer

Porth Oer

Gwerthwyd

54 x 119cm - Olew