Arddangosfeydd Newydd

Lou Moore – ‘Heaven & Hiraeth’

Casgliad o waith newydd wedi eu hysbrydoli gan leoedd gwyllt ger cartref Lou yn Nyffryn Dyfi a thu hwnt.

Terry W Scales – ‘We Refuse to see the Wood for the Trees’

Tair arddull hollol wahanol o’m gwaith diweddar, sef ‘Light-scapes’, ‘Unnatural Nature’, a ‘We Cannot See the Wood for the Trees’. Mae pob arddull yn adeiladol ei ddull, ond maent i gyd yn cael eu diffinio gan yr amgylcheddau tra gwahanol lle cawsant eu datblygu.

Berwyn Jones – Arddangosfa Adolygol (ymlaen hyd Gorffennaf 7ed)

Detholiad o dorluniau pren, ysgythriadau, gwaith olew a chrochenwaith sydd wedi eu creu rhwng canol yr 1960au a’r flwyddyn 2002 gan Berwyn Jones o Lanbedrog.