Gweithdai Celf Plant yn ystod yr Haf

Cyfleoedd i blant fod yn greadigol a chael hwyl yn gwneud pethau.

Sesiynau bore i raid an 8 oed (gyda rhiant neu ofalydd) a thros 8 oed yn y sesiynau prynhawn. Rhaid archebu lle.

Bore: 10.30am – 12pm £4.00 y plentyn / Prynhawn: 1.30pm – 3.30pm £5 y plentyn

Awst 15+16

Rachel Porter

£4/£5

Ticedi