Rob Piercy

Mae arddangosfa unigol Rob Piercy yma ym Mhlas Glyn-y-Weddw yn agor ar Fai 19eg ac yn diweddu ar Orffennaf y 14eg 2019. Mae'r arddangosfa yn cynnwys gwaith olew a dyfrlliw o fynyddoedd a morluniau Cymreig.

Teitl yr arddangosfa yw 'Ein Tirwedd Amrywiol' ac agorir gan Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC am 2 o'r gloch bnawn Sul, Mai 19eg