Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd! Bydd yr Oriel ar gau o 1.30pm ar Ragfyr 24ain tan Ionawr 25ain 2020. Bydd staff yr Oriel yn gweithio o Ionawr 6ed ac ar gael drwy apwyntiad. Bydd y Caffi yn ail-agor dydd Mercher, Ionawr 22ain. Dymuna'r ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr ddiolch i'n holl gefnogwyr ffyddlon sydd wedi bod yn gymorth i wneud 2019 yn flwyddyn llwyddiannus yn y Plas. Edrychwn ymlaen i'ch croesawu yn y flwyddyn newydd.