Cyngerdd Annette Bryn Parri a Tristian Evans  Clasuron Ffilm a Gwydriad bach

Mae hen ffefryn y Plas Annette Bryn Parri wedi eistedd i lawr gyda Tristian Evans a dewis hyd at hanner cant o ddarnau cerddoriaeth ffilm sydd yn ffefrynau iddynt. Bydd hwn yn b'nawn anffurfiol llawn hwyl gyda chyfle i fwynhau talentau anhygoel y ddau gerddor dros gwydriad bach o win fydd yn cael ei weini gan staff y Plas.

2pm

£10

£10

Annette Bryn Parri & Tristian Evans