Rhych

25/07/2018 – 23/09/2018

RHYCH

Simon Callery | Stefan Gant

mewn cydweithrediad â
Ysgol Archaeoleg, Prifysgol Rhydychen

Gweithiau celf a lluniadau maes archaeoleg o gloddiad Moel-y-Gaer, Bodfari, Sir Ddinbych, 2013-17

SimonYn gysylltiedig â’r arddangosfa RHYCH

Diwrnod Astudiaeth

28/07/2018
11.30am – 4pm

Celf ac Archaeoleg

gyda

Kenneth Brassil (cadeirydd)
Rhys Mwyn (archaeolegydd)
Yr Athro Gary Lock (Athro Emeritus Ysgol Archaeoleg, Prifysgol Rhydychen a Chyfarwyddwr y Gloddfa ym Moel-y-Gaer)
Simon Callery (artist)
Stefan Gant (artist)

£10 – yn cynnwys cinio ysgafan

Archebu tocynnau


Yn gysylltiedig â’r arddangosfa RHYCH

Taith Fws i Foel-y-Gaer, Bodfari

29/07/2018

Ymunwch gyda ni ar daith i weld cloddfa Moel-y-Gaer, Bodfari. Bydd cyfle i gyfarfod ag arweinydd y gloddfa, Yr Athro Gary Lock o Ysgol Archaeloleg. Prifysgol Rhydeychen, yr artistiaid Simon Callery a Stefan Gant sy’n arddangos eu gwaith ym Mhlas Glyn-y-Weddw, yn ogystal â Fiona Gale, cyn-archaeolegydd Sir Ddinbych. Cawn ein tywys ar y dydd gan Kenneth Brassil

Bydd ychydig o gerdded ar lethr. Dewch â phecyn cinio.
Byddwn yn cael seibiant byr yng Nghanolfan Grefft Rhuthun i gael paned ‘pnawn.