Taith: i JAN MORRIS

Artistiaid yn ymateb i fywyd a gwaith hynod Jan Morris ar achlysur ei phen-blwydd yn 90 oed.

Curadwyd gan
Iwan Bala, Ifor Davies, Tim Davies, Carwyn Evans, Peter Finnemore, Rhian Hâf, Aled Jenkins, Christine Mills, Annie Morgan-Suganami,
Iwan Gwyn Parry, Sara Rhoslyn Moore, Lisa Eurgain Taylor, Kim Waale, Craig Wood.

Mae’r Agoriad yn rhan o Ddiwrnod Dathlu arbennig i Jan Morris gyda: Iwan Bala, Paul Clements, Jon Gower, Gwyneth Glyn, Derek Johns, David Lloyd, Robin Llywelyn, Twm Morys, Angharad Price.

Gweler y daflen isod am ragor o fanylion ac i archebu tocyn.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Diwrnod Dathlu Jan Morris