Youtube video

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau

Plas Glyn-y-Weddw

ARTS CENTRE

Croeso i Blas Glyn-y-Weddw

Arddangosfeydd presennol - 28.01.24 - 17.03.24

Cefyn Burgess -'Cwlwm Gwlân' - "Clymu profiad, clymu atgofion a chlymu traddodiad drwy edafedd a gwlân"

'O'r Cnu i'r Wŷdd' Arddangosfa yn rhoi sylw arbennig i hanes y diwydiant gwlân yn Llŷn trwy gyfuniad o’r cyfoes a’r hanesyddol. Bydd yn gyfle hefyd i ddod a gwaith artistiaid cyfoes o bob rhan o Gymru sydd unai yn gwehyddu neu yn defnyddio tecstiliau yn eu gwaith ynghyd.

Ewch i'n siop ar lein: https://oriel-plas-glyn-y-wedd...

PARCIO
Mae system parcio (Parking Eye) yn weithredol ar y safle. Mae'r 4 awr gyntaf am ddim, ond rhaid talu am amser ychwanegol.
Darllenwch y cyfarwyddiadau ar yr arwyddion yn y maes parcio os gwelwch yn dda a nodwch bod y ffioedd yn berthnasol i ddeiliaid bathodyn glas yn ogystal.

Newyddion Diweddaraf

Cymerwch gip ar ddigwyddiadau yn y Plas

Enillydd y Raffl 2024

Enillydd y Raffl 2024

Llongyfarchiadau i Susan Chidley o Dudweiliog ar ennill y Raffl, sef y Belen Cregyn Llong, oedd yn rodd garedig iawn gan Matt Sanderson, dylunydd y Caffi Draenog Môr. Gweler Nia Jones yn cyflwyno y wobr iddi.

Darllen mwy
Caffi yn ennill ail wobr

Caffi yn ennill ail wobr

Mae corff Gwarchod Cefn Gwlad Cymru Wledig (YDCW) wedi rhoi ail wobr i Blas Glyn y Weddw mewn 10 mlynedd. Gweler dyfyniad y wobr gan Gadeirydd YDCW Frances Lynch Llewellyn isod.

Darllen mwy
Caffi newydd yn ennill gwobr

Caffi newydd yn ennill gwobr

Mae caffi newydd Plas Glyn y Weddw wedi ennill gwobr mawreddog mewn seremoni diweddar yn Llundain. Cyflwynwyd gwobr 'Little Gem' i'r caffi newydd i aelodau o'r tim dylunio mewn seremoni wobrwyo adeiladau blynyddol Ymddiriedolaeth y Comiswin Celf Gain Brenhinol.

Derbyniodd yr athrylith celfyddydol Matthew Sanderson, y perianydd Austen Cook o Fold Engineering a Seb Walker o gwmni penseiri Mark Wray y wobr gan y bardd enwog Syr Ben Okri mewn sermoni wedi ei noddi gan grwp Ballymore.
Littlegemaward.

Darllen mwy