Bob yn hyn a hyn bydd gwaith artist ifanc yn dod i'r amlwg yma yng ngogledd Cymru y byddwn yn gwirioni arno – mae paentiadau Lisa Eurgain Taylor yn disgyn yn gyfforddus i'r categori yma. Wedi dilyn Cwrs Sylfaen Celf yng Ngholeg Menai, lle cafodd ei hannog gan diwtoriaid yn cynnwys yr arlunydd Iwan Gwyn Parry i ddilyn trywydd paentio, aeth i Goleg Celf Wimbledon i ddilyn cwrs BA Celf Gain Paentio gan raddio yn 2013.

Mae deuoliaeth i'w gwaith sy'n seiliedig ar fynyddoedd Eryri. Maent yn ymddangos yn brydferth, ychydig yn 'feddal' hyd yn oed gyda llawer o'r mynyddoedd yn gwisgo amwisg o liwiau pastel sy'n rhoi meddalwch i'r olygfa ond wrth gymryd golwg fanylach, a darllen datganiad Lisa am ei gwaith, fe ddown i weld a dysgu am y syniadau dwys sy'n graidd i'r gwaith.

"Dan ddylanwad llenyddiaeth Gymraeg, rwyn archwilio'r gred ein bod yn dychwelyd i'r tir ar ôl i ni farw, yn ymuno gyda'n hynafiaid ac yn asio â'r tirwedd yn dragwyddol. Cefais fy ysbrydoli gan nofel Caradog Prichard, Un Nos Ola Leuad, lle mae'r awdur yn gwled ei fam fel trosiad o "Frenhines yr Wyddfa"- "Gorweddaf yng ngwely fy nyrchafael, yn dragywydd ddisgwylgar, yn fythol feichiog... Fy nghluniau sy'n cofleidio'r niwl a'm bronnau'n anwesu'r isel gymylau rhyfygus."

Cliciwch i weld gwaith newydd Lisa yn ein Arddangosfa Haf

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Min Nos

Min Nos

£ 1000

1.2m x 50cm - Olew ar ganfas

Rhwng y Cymylau

Rhwng y Cymylau

Gwerthwyd

30x25cm - Olew ar fwrdd

Gyda'r Nos

Gyda'r Nos

Gwerthwyd

Olew

Ymlwybro

Ymlwybro

£ 395

Olew ar ganfas

Astudiaeth 1

Astudiaeth 1

Gwerthwyd

Oil

Clogwyn Coch

Clogwyn Coch

£ 350

Olew ar ganfas