Bob yn hyn a hyn bydd gwaith artist ifanc yn dod i'r amlwg yma yng ngogledd Cymru y byddwn yn gwirioni arno – mae paentiadau Lisa Eurgain Taylor yn disgyn yn gyfforddus i'r categori yma. Wedi dilyn Cwrs Sylfaen Celf yng Ngholeg Menai, lle cafodd ei hannog gan diwtoriaid yn cynnwys yr arlunydd Iwan Gwyn Parry i ddilyn trywydd paentio, aeth i Goleg Celf Wimbledon i ddilyn cwrs BA Celf Gain Paentio gan raddio yn 2013.

Mae deuoliaeth i'w gwaith sy'n seiliedig ar fynyddoedd Eryri. Maent yn ymddangos yn brydferth, ychydig yn 'feddal' hyd yn oed gyda llawer o'r mynyddoedd yn gwisgo amwisg o liwiau pastel sy'n rhoi meddalwch i'r olygfa ond wrth gymryd golwg fanylach, a darllen datganiad Lisa am ei gwaith, fe ddown i weld a dysgu am y syniadau dwys sy'n graidd i'r gwaith. 

"Dan ddylanwad llenyddiaeth Gymraeg, rwyn archwilio'r gred ein bod yn dychwelyd i'r tir ar ôl i ni farw, yn ymuno gyda'n hynafiaid ac yn asio â'r tirwedd yn dragwyddol. Cefais fy ysbrydoli gan nofel Caradog Prichard, Un Nos Ola Leuad, lle mae'r awdur yn gwled ei fam fel trosiad o "Frenhines yr Wyddfa"- "Gorweddaf yng ngwely fy nyrchafael, yn dragywydd ddisgwylgar, yn fythol feichiog... Fy nghluniau sy'n cofleidio'r niwl a'm bronnau'n anwesu'r isel gymylau rhyfygus."

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Golau Cynta'r Wawr

Golau Cynta'r Wawr

Gwerthwyd

olew ar ganfas

Lleuad wen

Lleuad wen

£ 900

olew ar ganfas

Ym mrig y nos

Ym mrig y nos

£ 1000

olew ar ganfas

Shelter

Shelter

Gwerthwyd

25x20cm - Olew ar fwrdd

Rhwng y Cymylau

Rhwng y Cymylau

£ 375

30x25cm - Olew ar fwrdd

Rhwng y Cymylau

Rhwng y Cymylau

£ 375

45x40cm - Olew ar fwrdd

Llethrau Glas

Llethrau Glas

£ 350

39x35cm - Olew ar fwrdd

Nefol Las

Nefol Las

£ 300

32x27cm - Olew ar fwrdd

Swyn Glasaidd

Swyn Glasaidd

£ 350

39x35cm - Olew ar fwrdd

Niwl Hudolos Nantlle Uchaf

Niwl Hudolos Nantlle Uchaf

£ 700

130x56cm - Olew ar ganfas

Gweddillion Eira

Gweddillion Eira

Gwerthwyd

Olew