Oll A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y

Artist a cherddor o Gymru yw Annie Morgan Suganami (g.1952) sy'n byw ac yn gweithio ym Machynlleth, Cymru ar hyn o bryd. Hyfforddwyd Suganami yn yr Academi Gerdd Frenhinol ac Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.

Mae gweithgareddau cerddorol ac artistig cyfochrog Suganami yn rhannu geirfa; rhythm; gwead; cyfansoddiad a gwaith byrfyfyr. Profir paentio fel math o fynegiant cerddorol yn ei hymarfer ffigurol a haniaethol. Mae paentiadau Suganami yn aml yn cael eu gweithio a'u hail-weithio, eu dychwelyd iddynt a'u paentio drosodd. Mae paentio newydd wedi'i haenu dros hen gan arwain at drefniant cyweiraidd cymhleth sy'n llawn emosiwn. Wedi'i benthyg o arsylwi neu ddychmygu, mae ei delweddau'n chwilio am ddealltwriaeth o'r cyflwr dynol. Iaith y corff dynol ac yn enwedig yr wyneb sy'n ganolog i waith Suganami. Gan gyflogi'r un ddisgyblaeth o ymarfer beunyddiol â'i hofferynnau, mae'n rhaid i Suganami baentio cymeriadau sy'n deillio o ddycnwch, dyfalbarhad, gwrthiant a thynerwch - eiconau personol o ddygnwch mewn amseroedd ansicr.

Cliciwch i weld gwaith Annie

1973 LRAM flute Royal Academy of Music, London
2014 BA Fine Art (First Class Hons), Cardiff School of Art andDesign

Solo Exhibitions
2018 November/December Morlan Centre, Aberystwyth
2018 'Golau Benthyg/ Borrowed Light' Plâs Bronfanw, Garreg Llanfrothen, Gwynedd, Wales
2015 August 'portreadau+patrymau 3' Fforest Cafe Gallery, Cardigan
2015 June 'portreadau+patrymau 2' Y Tabernacl, MOMA Wales, Machynlleth
2014 November/ December 'portreadau+patrymau 1', Morlan Centre, Aberystwyth
2014 April/May ‘me, me and me, by me (and more)/ fi, fi a fi,gan fi (a mwy) Gas Gallery, Aberystwyth

Residencies
2018 May31-July15 Plâs Brondanw, Garreg Llanfrothen, Gwynedd, Wales

Art Competitions

2017 November winner of NOA/ National Open Art 2017 'Wales Artist of the Year'
2017 August Selected for NOA2017 Bargehouse, OXO Building, London Nov 16-24
2017 August Eisteddfod Genedlaethol Cymru/ The National Eisteddfod of Wales, Anglesey
2017 shortlisted for Royal Society of Portrait Painters 2017
2016 October WAC, Wells Art Contemporary, Wells, Somerset
2014 October/November BeepWales 2014, Swansea, Wales
2014 October/November Graduate 2014, Millennium Centre, Cardiff
2013 October Cardiff Open, Cardiff
2013 September ZapOpen, London

Group Exhibitions

2018 Summer Exhibition, Plâs Glyn Y Weddw
2018 Spring (tba) Mercer Chance, Hoxton, London
2017 August Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, National Eisteddfod of Wales
2017 September - Cowshed Contemporary, Llanboidy, Pembrokeshire
2107 Summer Exhibition, Plas Glyn Y Weddw

2016 October- Plas Glyn y Weddw,
'TAITH / A JOURNEY:i / for JAN MORRIS
2014 July – Abacus Gallery, Cardiff, Modern Alchemists, Half Bound
2014 July Abacus Gallery, Cardiff, Modern Alchemists, The Sum of its Parts
2014 June CSAD Degree Exhibiton, Cardiff
2014 January BIT studios, Milgi, Cardiff
2013 November Modern Alchemists, Capitol Arcade, Cardiff
2013 June Unit 4, Cardiff
2012 November Modern Alchemists, Capitol Arcade, Cardiff
2012 August Llinell/Line, Morlan Centre, Aberystwyth, joint exhibition
2011 August, Tobermoray Arts Centre, Scotland

On-line Exhibitions
2017- November, PLEAT Gallery artist of the month

Art Fairs
2017 – September 14-17, Roy's People Art Fair, Candid Arts Trust, Islington, London

Performance

2015 August 'Dŵr' one-woman show, Fforest Cafe, Cardigan
2015 June 5th 'Dŵr' one-woman show MOMA, Y Tabernacl, Machynlleth, Wales
2014 September Dŵr one-woman show/ work in progress performance with Q&A Y Tabernacl, Machynlleth
2010 September/November ‘re:’ two-person show with Cai Tomos, various venues Wales, London (video here)
1995 March/September Beth Sydd i Mi two-woman show with SueJones-Davies, various venues Wales

Awards/Grants

2017 November winner of NOA/ National Open Art 2017 'Wales Artist of the Year'
2013 Helen Gregory Bursary, CSAD travel bursary £300
2009 2010 ACW project grant £17,800 two-person show ‘re:’ with dancer, body movement artist, choreographer, Cai Tomos
2007 ACW administered/PRSF £4,700 composition grant for Attitude Youth Dance Company, Hereford, ‘Crossing Borders/ Croesi Tirwedd’
2006 ACW study grant, travel bursary £800 voice workshop, Catherine Sadolin, Oslo, Norway
2005 ACW Arts Grants for Individauls £5,000 song composition
1995 ACW project grant £7,600 two-person show ‘ BethSydd Imi’, with singer, actress Sue Jones-Davies

Music 1976 - current
Recording, performing, festivals, Canada, USA, UK, Norway

Recordings
2000 Esgair Sain Recordings
1998 Cusan Tan Fflach Recordings