Mae paentiadau Dermod Ruddock yn cael eu hysbrydoli gan olau, lliw, tirwedd dramatig a rhyfeddodau natur.

Mae lliw a golau yn hollbwysig …storm dros fae yng Nghymru … siesta ar Ynys yng ngwlad Groeg … cysgodion dwfn fel mae’r cyfnos yn disgyn dros weunydd y gogledd. Wedi ei ddylanwadu gan yr argraffiadwyr, mynegiadwyr a’r lliw-wyr – Cezanne, Kandinsky a Peploe – mae ei waith fel petai yn neidio o’r canfas.

Mae pob paentiad, gan gynnwys gwaith sydd wedi ei gomisiynu yn dal moment mewn amser. Mae pob un yn lliwgar, afieithus ac yn byrlymu gyda bywyd. Mae pob un yn arbennig….

Magwyd Dermod yng Nghaeredin a hyfforddwyd ef yng Ngholeg Celf Cheltenham a Polytechnic Bryste, gan raddio yn 1985 gyda BA (Anrh) mewn Dylunio Graffeg. Crwydrodd ledled y wlad gan ddilyn proffesiwn yn y maes hwnnw cyn ail hyfforddi fel athro uwchradd yn 1996. Cafodd amser gwych yn datblygu maes celf a dylunio mewn dwy ysgol yn Clitheroe hyd Gorffennaf 2014

“Ers hynny, ‘rwyf wedi canolbwyntio ar fy ngyrfa fel artist celf gain, ac mae’r cyfnod ‘rwyf wedi ei dreulio allan yng nghefn gwlad ac yn fy stiwdio yn angrhedadwy. ‘Rwyf yn cael cyfle i ddatblygu angerdd sydd wedi bod yn mud-ferwi am dros 20 o flynyddoedd….”

Cliciwch i weld gwaith Dermod