Wedi graddio mewn darlunio a dilyn gyrfa fel darlunydd ar ei liwt ei hun, symudodd Ian Phillips i ganolbarth Cymru yn 2001 i astudio’r tirlun a gwella ei dechneg printio.

Ers hynny, mae wedi datblygu yn artist a gwneuthurwr print llwyddiannus iawn gyda arddangosfeydd a phreswyliadau dros y byd i gyd.

Cliciwch i weld gwaith Ian