Ganwyd Wendy Murphy yn Farnborough, Swydd Caint yn 1956. Wedi treulio 13 o flynyddoedd yn gweithio ym myd argraffu, penderfynodd Wendy, pan yn 28ain, ddilyn gyrfa mewn celf.

Cafodd Ddiploma Anrhydeddus mewn Dylunio Graffig yng Ngholeg Celf Caergaint, a graddiodd o Bolitechnig Brighton ym 1990. Gwnaeth ei chartref yn Friog, Gwynedd a dechreuodd ddysgu darlunio a phaentio yn rhan amser. Derbyniodd nifer o gomisiynau trwy'r Cyngor Llyfrau Cymraeg i wneud clawr llyfrau. Rhwng 2001 a 2005 bu'n darlithio ar baentio a darlunio yng Ngholeg Meirion Dwyfor, ynghŷd â darlithio mewn dosbarthiadau nos i oedolion.

Mae Wendy wedi arddangos yn eang yng Nghymru a Lloegr ac wedi ennill nifer o wobrau. Yn eu plith daeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth 'Hud a Lledrith Llŷn' 2004 yma yn Oriel Plas Glyn y Weddw. Yn ogystal, daeth i'r brig yng Nghystadleuaeth Paentio Golygfeydd John Laing dros Lundain a'r De Ddwyrain, ac yn ail a chlôd uchel trwy'r wlad. Meddai Wendy am ei gwaith:

"Caf ysbrydoliaeth o sylwi yn uniongyrchol ar olygfeydd, pobl rwy'n adnabod, pethau o fy mywyd bob dydd, a'u hail greu – fel bo pob darlun yn damaid o theatr – yn ddramodiad goddrychol o'r cyfarwydd. Mae lliw yn
elfen bwysig o'r gwaith – gyda nod o greu teimlad ac angerdd drwy gyfosodi rhai lliwiau."

Cliciwch i weld gwaith Wendy