Mae Nia MacKeown yn arlunydd a anwyd yn Sir Benfro sydd ag angerdd am baentio “en plein air”.

Gan ddangos diddordeb brwd mewn paentio o oedran ifanc, astudiodd Gelf Sylfaen yn y coleg cyn ennill lle mewn Prifysgol yn Llundain. Fodd bynnag, yn sgil newid cyfeiriad, bu Nia yn fydwraig am 6 mlynedd, ac yn ystod yr amser hwnnw treuliodd ei horiau sbâr yn canolbwyntio ar ddatblygu ei thechneg paentio a'i sgiliau lluniadu bywyd.

Yn 2016 roedd ei hangerdd dros baentio wedi cymryd yr awenau ac mae hi bellach yn gweithio’n llawn amser fel arlunydd proffesiynol, yn paentio’r pethau mae hi’n eu caru, delweddaeth o fywyd bob dydd, o’r cyffredin cyffredin annwyl, a thirweddau wedi’u tymheru â myfyrio a goleuni. Mae Nia yn canfod bod gweithio o fywyd yn arwain at wneud marciau ffres, adweithiol sy'n ei helpu i ddal hanfod yr olygfa. Er eu bod yn gweithio'n bennaf mewn olewau ar baneli bach wrth baentio yn yr awyr agored, mae'r astudiaethau llai hyn yn aml yn cael eu defnyddio i gynhyrchu gweithiau stiwdio mwy.

Ymhlith yr anrhydeddau diweddar mae detholiad ar gyfer arddangosfa fawreddog Sefydliad Brenhinol y Peintwyr Olew, arddangosfa Academi Frenhinol y Gorllewin, Cyfoes Cymru, cystadleuaeth agored y Artsist Magazine yn ogystal â chael canmoliaeth uchel yng nghystadleuaeth paentio awyr plein Bryste.

Mae Nia yn ferch i'r arlunydd James Mackeown, wyres Martin Mackeown ac wyres fawr yr artist Gwyddelig enwog Tom Carr.

Cliciwch i weld gwaith Nia