Ganed Sarah yn Coventry yn 1962 ac ymgartrefodd yn Sir Gaerfyrddin lle enillodd radd BA mewn Celfyddyd Gain ac yna radd MA gydag Anrhydedd. Mae nawr yn Arweinydd Cwrs Lefel 1 Celf Gain yng Ngholeg Celf Caerfyrddin tra’n parhau i baentio ac arddangos. Roedd yn gyd-enillydd Gwobr Agored Gymdeithas Gelf Abergwaun yn 2018 a chafodd Ganmoliaeth Uchel yn Arddangosfa Agored Oriel Bevan Jones yng Ngwanwyn 2019.

Caiff ei gwaith ei arddangos mewn orielau drwy Gymru a Lloegr ac mae ei gwaith mewn nifer o gasgliadau preifat.

Gyda diddordeb brwd mewn bywyd gwyllt a’r byd naturiol nid yw’n syndod fod ei chorff mwyaf diweddar o waith yn canolbwyntio ar gefn gwlad, gan roi sylw arbennig i iaith weledol coed a gwrychoedd. Mae’n dal rhythm a dynameg byd natur yn ei phaentiadau ond mae hefyd iddynt ryw naws arall-fydol hudolus.

Cliciwch i weld gwaith Sarah