Graddiodd Elin Huws, yn wreiddiol o Lanbedrog, o Brifysgol Celf Caeredin yn 1999 gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Tapestri. Wedi ennill gwobr Ysgoloriaeth Artist Ifanc yn Eisteddfod Genedlaethol yn 1999, mi aeth yn ôl i astudio gradd meistr yn yr un brifysgol yn 2001.

Wedi dychwelyd i Ogledd Cymru, mae hi'n creu gwehyddiadau tapestri wedi'i ysbrydoli gan dirluniau, morluniau a barddoniaeth Cymru.

"Gan ddefnyddio natur gyfoethog ac amrywiol gwlan, rwyf yn creu gwaith wedi'i wehyddu sy'n pwysleisio'r berthynas rhwng dyfnder a thôn, symudiad a llonyddwch. Gan archwilio syniadau drwy luniadu a pheintio, nid yw fy 'ngwaith yn gyfieithiad llythrennol o'r hyn rwy'n gweld, ond yn hytrach yn ddarnau gorffenedig sy'n drosiadol ac yn delio gyda'r cof, yn ogystal a theimladau mewnol tuag at le."

Mae Elin wedi arddangos yn yr Ariannin, Siapan, Hwngari, Yr Almaen, Caeredin a Llundain. Mae hefyd yn arddangos yn rheolaidd o amgylch Cymru.

Cliciwch i weld gwaith Elin