'Rwyf wedi cael fy nghyfareddu ac yn llwyddo i symbylu fy hun ym myd celf a chrefft cyn hired ac y gallaf gofio. Yn bedair ar ddeg oed cefais fy nghyflwyno i baentio gyda olew gan fy athro oedd yn artist - roeddwn wedi fy hudo - a gyda fy nghyflog cyntaf o weithio yn ystod yr haf prynais baent, brwshys, a chyllyll paled, roedd dylanwad yr Argraffiadwyr Ffrengig arnaf (er nad ydynt ar werth, mae rhai o fy ngweithiau olew a chyllell baled o'r cyfnod hwnnw yn dal yn fy meddiant).

Yn 26ain oed a gyda cefnogaeth y cyngor lleol yn Croydon, Surrey, sefydlais arddangosfa gelf flynyddol y pavement tu allan i Fairfields Halls.

Yn fuan wedi symud i Bebington ar y Wirral (tua 1974) enillais y wobr gyntaf mewn arddangosfa oedd wedi ei noddi gan y Cyngor.

Cyn gynted ag y dechreuodd fy mhlant yn yr ysgol mynychais stiwdio crochenwaith ym Mharc Penbedw a rhoddais fy amser yn rhad ac am ddim er mwyn dysgu'r grefft. Yn dilyn cael stiwdio crochenwaith fy hun dechreuais sefydlu marchnad ar gyfer fy nghynnyrch cyn i mi dorri fy ngarddwn yn ddrwg gan ddechrau canolbwyntio ar baentio yn hytrach na chrochenwaith.

Symudodd y teulu i Singapor am flwyddyn a cariais ymlaen i baentio lliwiau bywiog yr ynys.

Newidiais i weithio gyda dyfrlliw a phen a golch ac am ddwy flynedd roeddwn o dan gontract gyda Dee Fine Art yn Heswall gan gynhyrchu golygfeydd lleol a chomisiynu lluniau o eiddo.

Yna sefydlais Gallery 2000 yn Wirral, busnes celf gain a fframio lluniau gan ddod yn ganolfan gelf flaengar i Winsor & Newton. Tra ar y Stryd Fawr enillais gystadleuaeth genedlaethol am arddangosfa ffenestr 'Conte' a chawsom dreulio tri diwrnod yng Ngwesty George Cinque ym Mharis.

Fe symudon ni i Sir y Fflint a thyfodd Gallery 2000 yn ddiweddarach yn safle fframio, printio giclee, a deunyddiau celf gain. Prynais y cynnyrch newydd oedd yn cael eu datblygu a bum yn cynnal dosbarthiadau celf ac yn arddangos.

Yn dilyn 'chydig o deithiau paentio, gwerthwyd rhai i fy nelweddau giclee i'r Manx Heritage Centre yn Douglas ac i safleoedd manwerthu ar y Wirral ac ardal Caer.

Wrth i iechyd fy ngwr ddirywio, caeais y busnes a chanolbwyntio ar baentio yn fy stiwdio gan arddangos a gofalu am fy ngwr. Nawr ar fy mhen fy hun, rwyf yn lwcus i gael y cyfle i barhau i ddatblygu fy ngwaith, edrych tua'r dyfodol ac ail sefydlu fy ngwefan celf.

Mae byw ger yr arfordir wedi bod yn ysbrydoliaeth angerddol. 'Rwyf wrth fy modd gyda'r hanes, y newid tymhorol mewn lliwiau, gweithgaredd yn yr harbyrau, cychod ac ati ac rwyf wedi treulio blynyddoedd yn teithio arfordir Prydain gan alw nifer o fy arddangosfeydd yn 'Teithiau gyda Artist'.

Cliciwch i weld gwaith newydd Jenny yn ein Arddangosfa Haf

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Dros Bae Aberdaron tuag at Porth Neigwl

Dros Bae Aberdaron tuag at Porth Neigwl

Gwerthwyd

olew ar ganfas

Fferm Binc, Pen y Gogarth

Fferm Binc, Pen y Gogarth

£ 320

olew ar ganfas

Nosi, Porthmadog

Nosi, Porthmadog

Gwerthwyd

olew ar fwrdd

Dros Bae Aberdaron i Borth Neigwl

Dros Bae Aberdaron i Borth Neigwl

Gwerthwyd

olew ar ganfas

Caernarfon - Llanw Isel

Caernarfon - Llanw Isel

£ 280

olew ar fwrdd

Eglwys Newydd Aberdaron

Eglwys Newydd Aberdaron

£ 420

olew ar ganfas

Gwawr Las, Porthmadog

Gwawr Las, Porthmadog

Gwerthwyd

Olew ar ganfas

Porthmadog

Porthmadog

£ 290

Olew ar fwrdd

Bythynnod, Porth Nefyn

Bythynnod, Porth Nefyn

Gwerthwyd

Olew ar ganfas