Mae peintio a thynnu llun wastad wedi bod yn rhan o'm bywyd ac mae'n bleser llwyr gen i ddefnyddio pensal a phaent ar bapur a chynfas. Er mor bwysig yw ffurff i mi, lliw yw'r elfen sy'n fy nghyfareddu a dwi'n deall yn iawn safbwynt y rhai sy'n honni fod gan liwiau y nerth i iachau, tawelu a sbarduno.

Rwy'n gobeithio'n arw y bydd y gwylwyr yn medru rhannu gyda mi fy nheimlad o barchedig ofn tuag at brydferthwch a garwedd y gornel odidog hon o'r byd. Hefyd, iddynt fedru mwynhau'r lluniau fel lluniau – pethau sydd wedi cael eu hysbrydoli gan y tirlun ond hefyd yn wrthrychau unigol.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Yr Eifl o Aberdesach

Yr Eifl o Aberdesach

£ 1490

79x79cm - olew

Yr Wyddfa o Capel Curig

Yr Wyddfa o Capel Curig

£ 330

12x17cm - olew

Harbwr Pensarn, Llandanwg

Harbwr Pensarn, Llandanwg

£ 435

19x19xm - olew

Mynydd Drws y Coed a Chrib Nantlle

Mynydd Drws y Coed a Chrib Nantlle

Gwerthwyd

19x19cm - olew

I'r Gorllewin o Tre'r Ceiri

I'r Gorllewin o Tre'r Ceiri

£ 625

19x49cm - olew

Cricieth o'r Gorllewin

Cricieth o'r Gorllewin

Gwerthwyd

19x37cm - olew

Cnicht

Cnicht

£ 330

12x17cm - olew

Uwchben Trawsfynydd

Uwchben Trawsfynydd

£ 625

19x49cm - olew