Mae peintio a thynnu llun wastad wedi bod yn rhan o'm bywyd ac mae'n bleser llwyr gen i ddefnyddio pensal a phaent ar bapur a chynfas. Er mor bwysig yw ffurff i mi, lliw yw'r elfen sy'n fy nghyfareddu a dwi'n deall yn iawn safbwynt y rhai sy'n honni fod gan liwiau y nerth i iachau, tawelu a sbarduno.

Rwy'n gobeithio'n arw y bydd y gwylwyr yn medru rhannu gyda mi fy nheimlad o barchedig ofn tuag at brydferthwch a garwedd y gornel odidog hon o'r byd. Hefyd, iddynt fedru mwynhau'r lluniau fel lluniau – pethau sydd wedi cael eu hysbrydoli gan y tirlun ond hefyd yn wrthrychau unigol.

Cliciwch i weld gwaith David