Mae peintio a thynnu llun wastad wedi bod yn rhan o'm bywyd ac mae'n bleser llwyr gen i ddefnyddio pensal a phaent ar bapur a chynfas. Er mor bwysig yw ffurff i mi, lliw yw'r elfen sy'n fy nghyfareddu a dwi'n deall yn iawn safbwynt y rhai sy'n honni fod gan liwiau y nerth i iachau, tawelu a sbarduno.

Rwy'n gobeithio'n arw y bydd y gwylwyr yn medru rhannu gyda mi fy nheimlad o barchedig ofn tuag at brydferthwch a garwedd y gornel odidog hon o'r byd. Hefyd, iddynt fedru mwynhau'r lluniau fel lluniau – pethau sydd wedi cael eu hysbrydoli gan y tirlun ond hefyd yn wrthrychau unigol.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Nantlle Ridge

Nantlle Ridge

Gwerthwyd

19 x 19cm - oil

Craig Cwm Silyn

Craig Cwm Silyn

Gwerthwyd

9cmx29cm - oil

Traeth Gorllewinol Cricieth

Traeth Gorllewinol Cricieth

£ 540

19cmx37cm - olew

Golau Nos Harbwr Pensarn

Golau Nos Harbwr Pensarn

Gwerthwyd

19cmx19cm - olew

Gaeaf Moelwyn Mawr

Gaeaf Moelwyn Mawr

Gwerthwyd

9cmx29cm - olew

Llŷn o Grib Nantlle

Llŷn o Grib Nantlle

Gwerthwyd

9cmx29cm - olew

Llyn Padarn

Llyn Padarn

Gwerthwyd

19x37cm - Olew

Llynnau Mymbyr

Llynnau Mymbyr

Gwerthwyd

19x37cm - Olew

Llyn Dinas

Llyn Dinas

Gwerthwyd

19x37cm - Olew

Llyn Ogwen

Llyn Ogwen

Gwerthwyd

19x37cm - Olew

Llyn Gwynant

Llyn Gwynant

Gwerthwyd

19x37cm - Olew