Er fy mod o deulu o artistiaid, roeddwn yn ganol oed cyn dechrau paentio a darlunio. Gadewais fy ngyrfa yn y Gwasanaeth Iechyd ac rwyf nawr yn paentio a gwneud printiadau yn llawn amser o fy stiwdio yng nghanol Lerpwl. Rwyf yn paentio golygfeydd trefol a bywyd llonydd, ond tirluniau sydd wastad yn dynfa imi. Golau, lliw a siapiau daearol sy'n fy ysbrydoli.

Cliciwch i weld gwaith Clare

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Ruban Pinc

Ruban Pinc

£ POA

60x60cm - acrylig ar ganfas