Mae Ronnie yn defnyddio acrylig a collage yn ei gwaith. Mae ansawdd gwaead y gwaith yn chwarae rhan bwysig gan ychwanegu diddordeb i’w phaentiadau a gwahodd i edrych yn agosach. Mae’n gorchuddio y fframwaith gyda collage papur ac yn edrych am ardal gyda cefndir haniaethol er mwyn creu y ddelwedd. Nid yw pob un o’r papurau collage yn cael eu paentio, gan adael i’r sawl sy’n edrych ar y llun weld delweddau cudd neu destun.

Tirluniau arfordirol gogledd Cymru, Môn, Iwerddon a Chernyw sy’n rhoi ysbrydoliaeth i Ronnie. Mae i’r mannau yma wead arbennig, hen gychod wedi eu gadael ar y traethau, pyllau, clogwyni, hen raffau a rhwydi pysgota. “Mae harddwch yn eu amherffeithrwydd, a dyna ble mae fy mhroses greadigol yn dechrau”.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Rhwng y Coed

Rhwng y Coed

Gwerthwyd

acrylig a collage

Lawr y Ffordd

Lawr y Ffordd

Gwerthwyd

acrylig & collage

Aros ar y Llanw

Aros ar y Llanw

Gwerthwyd

collage ac acrylig

Allan yn yr Iard

Allan yn yr Iard

£ 350

collage ac acrylig

Bythynnod ger yr Afon

Bythynnod ger yr Afon

Gwerthwyd

collage ac acrylig