Mae Judith yn gyn-ddylunydd tecstilau a newidiodd i gelf gain nifer o flynyddoedd yn ôl.

Mae paentio, i mi, yn broses reddfol er bod arsylwi uniongyrchol yn elfen bwysig. Brasluniau bach a nodiadau lliw a wneir wrth gerdded neu ymweld â lleoedd o ddiddordeb fel arfer yw man cychwyn paentiad a gwblheir yn ddiweddarach yn y stiwdio.

Arferion Gweithio

Rwy'n tueddu i baentio mewn blociau o liw gan ddefnyddio cyllyll palet a brwsys. Weithiau gall y paentiad fod yn eithaf ffurfiol gyda llinellau eithaf manwl gywir, ac ar adegau eraill mae'r cymhwysiad paent olew o natur fwy rhugl, impasto. Gall rhai paentiadau hefyd fod yn fwy haniaethol nag eraill, ond mae blociau o liw a chaligraffeg i'w gweld yn y rhan fwyaf o'r gwaith.

Cliciwch i weld gwaith Judith