Wedi ei eni yng Nghaerdydd aeth Howard Coles ymlaen i astudio celf yng Ngholeg Celf Caerdydd, gan dorri ei astudiaethau am gyfnod o Wasanaeth Cenedlaethol gyda'r Llynges Brenhinol. Yn ystod gyrfa yn canolbwyntio ar addysg treuliodd gyfnod yn byw yn Singapore, yn dysgu yn Ysgol Ramadeg Alexander. Yma y dechreuodd ymddiddori mewn torluniau pren Malay gyda'u delweddau syml yn gallu cyfleu ystum a theimlad. Ar ôl dychwelyd i'r DU bu'n dysgu yn Ysgol Gyfun Rufford yn Kirby ar Benrhyn Cilgwri cyn dod yn Bennaeth Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Hope Lerpwl. Yn amlwg, mae Howard yn rhywun sy'n caru addysgu, a'r haf hwn bydd yn cynnal ei gwrs olaf yng Ngholeg Preswyl West Dean.

Fel rhywun â diddordeb gydol oes yn y llain o dir yna sydd ar gyrion y môr, nid yw'n syndod mai'r tirwedd arfordirol yw prif ffynhonnell ysbrydoliaeth Howard Coles. Fei ganwyd o fewn tafliad carreg i'r tiroedd llanw oedd yn gwynebu'r dociau yng Nghaerdydd a chafodd ei ddiddordeb ei rwydo gan y llanw a'r marciau ddaeth yn ei sgîl ar lannau diwydiannol aber y Tâf. Dyma hefyd lle tyfodd ei werthfawrogiad o'r modd y byddai'r tymhorau a'r tywydd yn siapio'r arfordir, ac effaith golau ar y dŵr a'r glannau.

Nawr, wedi byw yn Llanystumdwy ar gyrion penrhyn Llŷn am dros ugain mlynedd mae'n parhau i fod yn anodd dianc o olygfeydd a synnau'r môr. I artist allai fod yn fwy sensitif na llawer oherwydd ei fagwraeth, mae'n cyfaddef y byddai'n annaturiol iddo anwybuddu'r tempo a'r dynameg gaiff eu creu pan fo tirwedd yn ffinio â dyfroedd llanw, bregusedd traethlin a'r patrymau tywydd sy'n gwahaniaethu'r ardal yma oddi wrth diroedd mwy mynyddig Eryri gerllaw. Mae'r mynyddoedd yma, i'w gweld yn agos neu ar orwelion pell, ond y gofod trothwyol yna rhwng y tir a'r môr sy'n ganolbwynt yr arddangosfa hon .

Mae gwaith Howard yn tynnu'r gwyliwr i mewn, gyda ansawdd sydd fel petaent ychydig yn hypnotig. Mae'r golygfaon yn gyfarwydd ond mae'n gwneud i ni edrych o'r newydd. Mae ewyn a niwloedd môr yn cyfuno gyda glannau creigiog a thraethau tywodlyd mewn arlliwiau glas, porffor, llwyd a gwyrdd, gydag fflachiadau a brychni pinc, brown a melyn. Mae'r tywydd yn hollbresennol, gyda cymylau yn addo glaw neu'n torri i ddatgelu llethrau heulog.

Fel y tywydd newidiol, mae Howard yn credu bod tirluniau hefyd yn 'aflonydd' - nid ydynt yn gyflawn a glân ond yn newid yn barhaus, yn symud drwy'r amser. Nid yw'r golygfeydd yn yr ardal yma yn hardd fel tirweddau bocs siocled lleoedd megis y Cotswolds. Yn dilyn ymyrraeth dyn a'r tywydd dros ganrifoedd nid yw o reidrwydd yn 'dlws' ond mae apel i'r realiti caled. Nid yw paentiadau Howard yn cyfleu presenoldeb dyn - nid oes unrhyw un yn mynd o gwmpas eu tasgau dyddiol yma - ond mae bywyd dynol yn bresennol, wedi'i weu i mewn i ffabrig y lle.


Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Winter Surf

Winter Surf

Gwerthwyd

10x10" - Mixed Media on board

Gwanwyn, Llyn Padarn

Gwanwyn, Llyn Padarn

Gwerthwyd

12x12" - olew ar fwrdd

Pyllau Cerrig, Porth Ysglaig

Pyllau Cerrig, Porth Ysglaig

Gwerthwyd

10x10" - acrylig ar fwrdd

Llanw'n Codi

Llanw'n Codi

Gwerthwyd

10x10" - olew ar fwrdd

Llyn Trawsfynydd

Llyn Trawsfynydd

£ 500

15x15" - olew ar ganfas

Môr Bywiog

Môr Bywiog

£ 300

10x10" - olew ar fwrdd

Tonnau Gwylltion

Tonnau Gwylltion

Gwerthwyd

12 x 12" - Olew

Tonnau Anwadal

Tonnau Anwadal

£ 750

20 x 20" - Acrylig

Pen Llanw Tawel

Pen Llanw Tawel

£ 900

20 x 24" - Olew ar ganfas