Cyn mudo i Gymru bu Russ yn astudio Celf a Ffotograffiaeth yng Ngholeg Celf a Thechnoleg, Newcastle Upon Tyne. Bath Lane.

Mae’n gwerthu ei waith mewn orielau, arddangosfeydd ac ar lein yn ogystal â derbyn comisiynnau.

Mae gan Russ luniau yn Awstralia, Canada, Ffrainc, Iwerddon, Yr Eidal, y Swistir a De Affrica yn ogystal â nifer fawr yn Unol Daleithiau America a phob cwr o’r Deyrnas Gyfunol

“Mae fy lluniau diweddaraf o fôrluniau a thirluniau wedi eu dewis yn fwriadol gan eu bod yn hawdd i’w lleoli a’u hadnabod.

Fy mwriad yw tynnu sylw pobl at yr olygfa a’u denu’n nes at y gynfas fel bo manylion amlwg y llun yn ymdoddi i amlygu lliw, techneg, a gwead y gwaith.

Tra bo pobl sy’n gwel fy ngwaith yn llai na’u maint go iawn - mewn print neu ar wefannau cymdeithasol - yn rhyfeddu at eu manylder rwy’n parhau â diddordeb yn sut mae’r ymenydd cloriannu a dehonglir hyn wêl y llygaid a sut y gallaf fantesio ar deithi’r meddwl fel hyn drwy ymestyn gwead a thechnegau fy lluniau.

Yn aml ystyrir tirlun fel rhywbeth llonydd a di-fywyd ond wrth eistedd neu sefyll am oriau’n gwylio tirwedd dewch yn ymwybodol o symudiadau cyson y coed, y gwair, y cymylau, y golau a’r adlewyrchiadau.

Fy ngobaith yw gallu efelychu’r symudiadau hyn trwy gyfrwng brwsh, y bysedd a’r gyllell ‘palette’ (neu beth bynnag arall sydd wrth law) gan adael i bobl weld sut mae modd defnyddio paent”.

Cliciwch i weld gwaith newydd Russ i 2021