Astudiodd Lisa Carter-Grist (Caerdydd, 1972) yn Central Saint Martins ac mae bellach yn byw ac yn gweithio yng Ngogledd Cymru. Mae hi wedi cyrraedd rhestr fer Arddangosfa Haf 2020 yr Academi Frenhinol ac wedi ei dewis ar gyfer Biennale Peintio Beep 2020. Mae ei gweithiau wedi cael eu harddangos yn Arddangosfa Haf yr Academi Frenhinol 2015, 2019, Somerset House, MOSTYN ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2019, 2013 a 2009.

Mae Lisa cael ei chyfareddu gymaint gan y cysylltedd diddiwedd y mae marciau paentio a thynnu yn ei ennyn ag y mae hi gan gysgodion a ffurfiau yn y byd go iawn. Ei phwnc yw ei dychymyg, y manylion sy'n dod i'r amlwg ac yn cilio trwy'r broses o baentio sy'n cysylltu â'i meddyliau. Wrth ddiffinio siapiau a dal darnau o liw neu wead, mae'n mynd ar ôl awgrymiadau o olygfa neu stori sy'n ymddangos. Mae'r cyfan yn agored ac yn eithaf creulon tan eiliad benodol ac yna mae’n gwella marciau, llinellau a lliwiau mewn ymgais i ddal y stori a'r teimlad a awgrymir. Mae'n newid cyn lleied â phosib gan fy mod eisiau i bob paentiad gadw'r ymdeimlad ohono'i hun fel marciau wedi'u paentio. Mae'r teitlau'n rhan o'r broses naratif hon. Dim ond yn rhannol y mae'r golygfeydd, y gwrthrychau neu'r ffigurau a awgrymir yn cael eu ffurfio neu'n symud rhwng newid a theimladau gwrthwynebol.

Cliciwch i weld gwaith Lisa