Ganwyd Carys Bryn ar fferm Bryneura ym Mhen Llyn yn 1965. Graddiodd mewn printiadu yng Ngholeg Polytechnig Gogledd Staffordshire yn 1988. Ers hynny, mae wedi gwneud pob math o gomisiynau yn ymwneud â chelf, o ddarlunio llyfrau i beintio gwynebau!

Mae Carys yn ferch fferm, mam i ddau ac athrawes celf llawn amser yn Ysgol Uwchradd Pwllheli.

Mae'r gwaith yn arddangos cyflymdra a digymellrwydd ac mae'r dechneg yn ganlyniad uniongyrchol o brysurdeb. Ymresymiad y gwaith yw mwynhau lliw, creu marciau a gwead diddorol. Allan o'r mwynhad hyn ceir gwaith yn cyfleu bywyd cefn gwlad o amgylch Pen Llyn, o anifeiliad fferm i arwyddion ffyrdd. Mae ganddi frwdfrydedd unigryw sydd yn sicrhau gwaith newydd a chyffroes ymhob arddangosfa.

Mae wedi arddangos mewn amryw o Orielau yng Nghymru a Lloegr gan gynnwys yr Albany yng Nghaerdydd, Oriel 'Artroom' yn Ne Wirral ac yn artist oriel yn y Plas.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Y Llwyni

Y Llwyni

£ 795

Amlgyfrwng

Y Goedlan

Y Goedlan

£ 795

Amlgyfrwng

Y Berllan

Y Berllan

£ 1450

Amlgyfrwng

Hwylio, 2018

Hwylio, 2018

£ 795

Amlgyfrwng

Y Weirglodd

Y Weirglodd

£ 1200

Amlgyfrwng

Ffebi'r iar wen

Ffebi'r iar wen

£ 650

Amlgyfrwng

Y Ddafad

Y Ddafad

£ 950

Amlgyfrwng

Cychod

Cychod

£ 750

Amlgyfrwng

Awe!

Awe!

Gwerthwyd

Amlgyfrwng